Povinně uveřejňované informace

Připravili jsme pro Vás výroční zprávy Sberbank CZ, a.s. za jednotlivá uplynulá období. Najdete v nich mimo jiné informace o orgánech společnosti, organizační struktuře banky, zprávu o obchodní činnosti a řízení rizik, a výsledky hospodaření banky.

V sekci hospodářské výsledky jsou zveřejněny čtvrtletní a pololetní zprávy obsahující povinné informace o Sberbank CZ, a.s. jejích činnostech a hospodařeních