Oznámení o vstupu do likvidace a výzva pro věřitele k přihlášení jejich pohledávek

18. 5. 2022

Vážení,

rádi bychom vás tímto informovali, že Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, IČ: 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353 (dále jen „Sberbank CZ“), pozbyla na základě pravomocného rozhodnutí České národní banky č.j. 2022/38793/570 bankovní licenci.

Tímto oznamujeme dle ust. § 198 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), že na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83Cm 810/2022-7 Sberbank CZ vstoupila dne 2.5.2022 do likvidace. Likvidátorkou byla jmenována JUDr. Jiřina Lužová, advokátka, ev. č. ČAK 07991 (dále jen „Likvidátorka“).

Ode dne pozbytí bankovní licence, podle ustanovení § 7a odst. 3 (resp. § 35 odst. 1) zákona o bankách, nesmí Sberbank CZ přijímat vklady, či poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. Nicméně do doby, než vypořádá své pohledávky a závazky, se stále Sberbank CZ považuje za banku. Vezměte prosím na vědomí, že shora uvedené skutečnosti nemají žádný vliv na povinnost klientů splácet své závazky. Smlouvy uzavřené se Sberbank CZ jsou nadále platné a účinné. Pro řádné provádění pravidelných měsíčních splátek byl (ke každému úvěru) vytvořen ve Sberbank CZ zvláštní splátkový účet. Detailní instrukce pro splácení úvěrů naleznete na stránce Informace pro klienty ohledně splácení úvěrů.

Likvidátorka tímto také dle ust. § 198 odst. 2 OZ vyzývá věřitele Sberbank CZ, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 9. září 2022, a to zasláním přihlášky na (i) adresu sídla Společnosti, tj. U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00  Praha 5, nebo (ii) do datové schránky Sberbank CZ, tj. ID: f94gyc6.

 

V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících dotazů prosím navštivte sekci Nejčastěji kladené otázky, či nás kontaktujte na emailové adrese likvidace.reklamace@sberbank.cz

 

S úctou

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

JUDr. Jiřina Lužová, likvidátorka