Jak dále postupovat s derivátovými obchody uzavřenými se Sberbank CZ

24. 4. 2022

Sberbank CZ v současné době není oprávněna akceptovat jednostranné započtení provedené klientem ani uzavřít s klientem dohodu o zápočtu, pokud nebude zápočet požadován v souladu se zákonem. Banka však ujišťuje všechny své klienty, že i přes probíhající řízení o odebrání bankovní licence a rozhodnutí ČNB o předběžných opatřeních jsou všechny smlouvy a dohody mezi klienty a bankou stále platné a účinné. V této souvislosti banka upozorňuje, že se nemůže vzdát svých práv a očekává, že závazky klientů budou splněny. Pro účely splnění těchto závazků byly bankou definovány interní/technické účty.

Pokud má klient s bankou sjednaný derivátový obchod, obdrží od banky detailní instrukci pro platby související s konkrétní transakcí. Tato instrukce se bude týkat také závazků z derivátových obchodů, které měly splatnost 1.3.2022 a později.

Banka není v tuto chvíli oprávněna vyplácet většinu svých peněžitých závazků, ale veškeré pohledávky svých klientů eviduje a uspokojí je, jakmile to bude v souladu se zákonem možné. Pro účely dalších dotazů, možnosti předčasného ukončení transakcí a další informace vztahující se k této problematice banka klientům doporučuje kontaktovat přímo dealery Global Markets Sales, kteří jsou s ohledem na svou odbornost oprávnění s klienty v této oblasti komunikovat:

  • Bohumský Marek - 234 706 846
  • Chum Martin - 234 706 890
  • Jelínek Filip - 234 706 986
  • Lukesová Martina - 543 525 710

S ohledem na podepsanou smluvní dokumentaci, na základě které má klient sjednány se Sberbank CZ derivátové transakce, je klient v souvislosti novými platebními instrukcemi, kterými jej banka instruovala k úhradám plateb vztahujících se k derivátům, oprávněn využít veškerých právních prostředků, které mu smlouva umožňuje.

Děkujeme za pochopení. Sberbank CZ