Úrokové opce

Výhody pro Vás

  • Umožňuje plně profitovat na příznivém vývoji úrokových sazeb

Podrobné informace o produktu

Právo kupujícího k výměně dohodnuté fixní úrokové sazby a pohyblivé referenční úrokové sazby (PRIBOR, EURIBOR apod.). Za toto právo zaplatí kupující prodávajícímu opční prémii.

Kupující úrokové opce se zajišťuje proti poklesu nebo vzrůstu úrokových sazeb. Současně si zachovává možnost profitovat z jejich opačného vývoje.

Jistina se mezi protistranami obchodu nevyměňuje. Pokud kupující využije svého práva plynoucího z opčního kontraktu, dojde pouze k vypořádání rozdílu úrokových plateb.

Základní typy opčního úrokového jištění

Cap je instrument zajišťující pozici klienta proti růstu úrokových sazeb. Používá se pro zajištění úvěrů úročených variabilní úrokovou sazbou proti růstu úrokových sazeb.

Floor pracuje na stejné bázi jako výše uvedený CAP, ale jde o instrument zajišťující pozici klienta proti poklesu úrokových sazeb.

Collar je kombinací nákupu Cap a prodeje Floor. Jedná se o instrument zajišťující pozici klienta v předem stanoveném rozmezí úrokových sazeb. Někdy lze vytvořit beznákladový collar, tzv. Zero-cost collar, cena capu je rovna ceně flooru.

S nákupem produktu se pojí úhrada opční prémie

Upozornění na možná rizika

  • Okamžitý náklad pro kupujícího ve formě opční prémie, která je placená v době sjednání obchodu
  • Na tento produkt se vztahují ustanovení o vyšší ochraně klienta dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (The Market in Financial Instruments Directive II) - MiFID II 

Kontakty

Vedoucí oddělení Global Markets

Branko Sušić    +420 234 706 881   susic.branko@sberbankcz.cz         

Global Market Sales

Obchodování s devizovými a úrokovými nástroji

Martin Chum +420 234 706 890 chum.martin@sberbankcz.cz 
Filip Jelínek  +420 234 706 986 jelinek.filip@sberbankcz.cz 
Martina Lukesová +420 543 525 710 lukesova.martina@sberbankcz.cz 
Marek Bohumský +420 234 706 846 bohumsky.marek@sberbankcz.cz