FX swap

Výhody pro Vás

  • Ochrana proti nepříznivému vývoji devizového kurzu
  • Fixace budoucího cash-flow v rámci plánování společnosti
  • Lze sjednat až do splatnosti 24 měsíců

Podrobné informace o produktu

Měnová konverze, kdy klient prodává peněžní prostředky v jedné měně za peněžní prostředky ve druhé měně za promptní kurz a současně realizuje zpětný nákup v dohodnutém forwardovém kurzu platném v okamžiku uzavření obchodu. FX SWAP je kombinací spotového a forwardového obchodu.

Tento typ obchodu lze využít i jako  půjčku při nedostatku hotovosti v jedné měně a přebytku hotovosti  v jiné měně.

Příklad

Společnost, která importuje suroviny (platby v EUR), prodává své výrobky na českém trhu a v zahraničí (tržby v CZK i EUR). Společnost ví, že s valutou T+2 musí zaplatit 100 000,- EUR za dovezené suroviny, ale za měsíc by měla obdržet platbu 100 000,- EUR za vyvezené výrobky. Má dostatek prostředků v CZK a hodlá uhradit fakturu včas, nechce ale vstupovat do kurzového rizika. Řešením je potom FX swap. Klient nakoupí s valutou T+2 100 000,- EUR/CZK v kurzu 24,500 a současně si dohodne zpětný odkup této částky za 1 měsíc za forwardový kurz 24,400CZK/EUR. Náklady na swap činily 10 000 CZK.

Výhody

  • Ochrana proti nepříznivému vývoji devizového kurzu
  • Sledování vývoje kurzu a realizaci objednávek klientů na požadované úrovni kurzu
  • Pozici lze protiobchodem uzavřít kdykoliv před splatností za aktuální kurz
  • Možné sjednávat telefonicky
  • Na tento produkt se vztahují ustanovení o vyšší ochraně klienta dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (The Market in Financial Instruments Directive II) - MiFID II 

Kontakty

Vedoucí oddělení Global Markets

Branko Sušić    +420 234 706 881   susic.branko@sberbankcz.cz         

Global Market Sales

Obchodování s devizovými a úrokovými nástroji

Martin Chum +420 234 706 890 chum.martin@sberbankcz.cz 
Filip Jelínek  +420 234 706 986 jelinek.filip@sberbankcz.cz 
Martina Lukesová +420 543 525 710 lukesova.martina@sberbankcz.cz 
Marek Bohumský +420 234 706 846 bohumsky.marek@sberbankcz.cz