Whistleblowing linka

Sberbank CZ, a.s. (do února 2013 Volksbank CZ) působí na českém trhu již od roku 1993. Za tuto dobu se etablovala jako spolehlivá banka a silný obchodní partner. Jsme si vědomi svého dobrého jména a nechceme v žádném případě s dobrou pověstí banky hazardovat. Všechny banky ze skupiny Sberbank Europe proto přijaly preventivní opatření, jejichž cílem je bránit podvodům, trestným činům nebo neetickým jednáním osob se vztahem k naší bance.

Jedním z těchto opatření je také zřízení speciálního a nezávislého komunikačního kanálu, tzv. whistleblowing linky, pro oznamování nekalého nebo neetického jednání, se kterým se zaměstnanci banky nebo jiné osoby (např. i klienti, obchodní partneři apod.) ve Sberbank CZ, a.s. setkali. Prostřednictvím kanálu může kdokoliv, i anonymně, podat oznámení či podnět k prošetření, pokud se domnívá, že se setkal s nekalým či neetickým jednáním ze strany zaměstnance banky nebo jiné osoby se vztahem k bance.

Anonymita oznamovatelů je v případě této linky zajištěna, k podáním zaslaným na whistleblowing linku mají přístup výhradně pověření zaměstnanci banky.