FX opce

Výhody pro Vás

  • Klient má právo kontrakt využít nikoli povinnost
  • Participace pouze na pozitivním vývoji devizového kurzu

Podrobné informace o produktu

FX opce je právo (nikoliv povinnost) směnit jednu měnu za jinou k známému datu v budoucnu, popřípadě v dohodnutém období za trvání opce,  v předem stanoveném kurzu (tzv. strike price) a objemu. Kupující opce platí prodávajícímu za toto právo opční prémii.

Základními typy opcí jsou

  • call - na nákup měny
  • put - na její prodej

S nákupem produktu se pojí úhrada opční prémie

Příklad

Společnost, která exportuje své výrobky (tržby v EUR) a za suroviny platí CZK, dnes ví, že za 3 měsíce bude inkasovat 1 000 000,- EUR. Pro výpočet ceny výrobků potřebuje znát devizový kurz, ale nemůže odhadnout, kde se bude kurz za 3 měsíce nacházet. Na 100 % neví, zda kontrakt skutečně proběhne a nechce vstupovat do devizového rizika. Minimální výše devizového kurzu akceptovaného klientem je 24,600 CZK/EUR.

Řešením je uzavření FX opčního obchodu, nákup put opce s valutou za 3 měsíce a se strike price  24,600. Za tento kontrakt klient zapltí bance opční prémii 12tis. EUR.

Je zřejmé, že pokud v den splatnosti opce je tržní kurz   24,200 CZK/EUR (tedy pod úrovní strike price),k lient opci využije a prodá bance 1 000 000EUR v kuzu 24,600 CZK/EUR.

Pokud ale bude kurz v den splatnosti opce např. 25,100 CZK/EUR (tedy nad strike price), klient opční kontrakt nevyužije a prodá 1 000 000,-EUR za promtní tržní kurz.

Výhody

  • V případě příznivého vývoje kurzu nemusíte kontrakt realizovat
  • Participace pouze na pozitivním vývoji devizového kurzu
  • Možné sjednávat telefonicky

Upozornění na možná rizika

  • Okamžitý náklad pro kupujícího opce ve formě opční prémie, která je placená v době sjednání obchodu
  • Na tento produkt se vztahují ustanovení o vyšší ochraně klienta dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (The Market in Financial Instruments Directive II) - MiFID II 

Kontakty

Vedoucí oddělení Global Markets

Branko Sušić    +420 234 706 881   susic.branko@sberbankcz.cz         

Global Market Sales

Obchodování s devizovými a úrokovými nástroji

Martin Chum +420 234 706 890 chum.martin@sberbankcz.cz 
Filip Jelínek  +420 234 706 986 jelinek.filip@sberbankcz.cz 
Martina Lukesová +420 543 525 710 lukesova.martina@sberbankcz.cz 
Marek Bohumský +420 234 706 846 bohumsky.marek@sberbankcz.cz