Úvěr na předfinancování dotace z Operačních programů

Výhody pro Vás

 • Zajištění finančních zdrojů na financování výdajů projektu do doby obdržení odsouhlasené dotace z OP
 • Využití poradenství smluvního poradce k dodržení podmínek pro získání a výplatu dotace z OP
 • Úvěr poskytnut ve formě kontokorentního limitu, tj. splacení úvěru k datu obdržení výplaty dotace
 • Možnost vystavení příslibu poskytnutí úvěru jako podkladu ke schválení dotace

Podrobné informace o produktu

Podrobnější informace o cenových podmínkách Vám rádi sdělí naši firemní poradci

K získání finančních zdrojů vyčleněných EU pro jednotlivý OP zveřejňuje příslušný řídící orgán výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné podpory poskytnuté obvykle ve formě nenávratné dotace určené na financování způsobilých výdajů definovaných v příslušné výzvě. V případě odsouhlasení dotace je však vyplácena jejímu příjemci až po úhradě způsobilých výdajů zpětně. K překlenutí období od úhradou způsobilého výdaje do data obdržení přiznané platby dotace může její příjemce požádat Sberbank CZ o poskytnutí krátkodobého či střednědobého Úvěru na předfinancování dotace z OP. Úvěr je zaměřen na předfinancování dotace z operačního programu EU např.:

 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK)
 • OP Životní prostředí 2014-2020 (OP ŽP)
 • Programu rozvoj venkova 2014-2020 (PRV)
 • Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020 (IROP)

Charakteristika Úvěru na předfinancování dotace z Operačních programů

 • Účelový úvěr na financování způsobilých výdajů projektu spolufinancovaného dotací z OP
 • Poskytnut ve formě limitu kontokorentního úvěru na speciálním kontu pro EU projekty vedeném u SBCZ
 • Čerpání ve prospěch účtu dodavatele na podkladě předložené faktury a převodního příkazu

Kontaktujte nás

 • Na kterékoli pobočce Sberbank CZ
 • Na infolince 800 133 444
 • Prostřednictvím e-mailu municipality@sberbank.cz nebo kontaktního formuláře na této stránce
 • Detaily kontaktů naleznete zde