Step-up IRS

Výhody pro Vás

  • Čerpání není primárně vázáno na čerpání úvěru u Sberbank CZ, lze využít na zajištění úvěru i u jiné banky
  • Proti klasickému IRS je úroková sazba nižší na počátku fixace, avšak postupně roste
  • Díky nižší sazbě je velikost počátečních splátek z úvěru nižší

Podrobné informace o produktu

Varianta IRS, kdy se fixní úroková sazba mění v průběhu trvání kontraktu předem dohodnutým způsobem. Zpravidla bývá tato sazba na počátku kontraktu nižší a s přibývajícim časem postupně roste. To umožňuje klientovi snížení úrokového zatížení v počátku čerpání úvěru.

Jistina se mezi protistranami obchodu nevyměňuje. V praxi si protistrany vzájemně platí pouze rozdíl mezi dohodnutou fixní úrokovou sazbou a referenční úrokovou sazbou.

Minimální splatnost 1 rok, maximální splatnost zpravidla do 10 let. S pořízením produktu nejsou spojeny žádné poplatky.

Výhody

  • Díky rostoucí úrokové sazbě je počáteční úrokové zatížení u úvěru nižší
  • Individuální dohoda ohledně případných předčasných splátek 

Upozornění na možná rizika

  • Neumožňuje participovat na příznivém vývoji úrokových sazeb
  • Na tento produkt se vztahují ustanovení o vyšší ochraně klienta dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (The Market in Financial Instruments Directive II) - MiFID II

Kontakty

Vedoucí oddělení Global Markets

Branko Sušić    +420 234 706 881   susic.branko@sberbankcz.cz         

Global Market Sales

Obchodování s devizovými a úrokovými nástroji

Martin Chum +420 234 706 890 chum.martin@sberbankcz.cz 
Filip Jelínek  +420 234 706 986 jelinek.filip@sberbankcz.cz 
Martina Lukesová +420 543 525 710 lukesova.martina@sberbankcz.cz 
Marek Bohumský +420 234 706 846 bohumsky.marek@sberbankcz.cz