FX forward

Výhody pro Vás

  • Fixace budoucího cash flow v rámci plánování společnosti
  • Lze sjednat až do splatnosti 24 měsíců
  • Konverze mezi všemi měnami z kurzovního lístku

Podrobné informace o produktu

FX forward nebo-li termínová měnová konverze je závazek  prodat, resp. koupit peněžní prostředky v jedné měně za peněžní prostředky ve druhé měně za termínový (forwardový) kurz platný v okamžiku uzavření obchodu s převodem na účty určené klientem s datem vypořádání delším než 2 pracovní dny, maximálně se splatností 2 roky. Forwardový kurz je závislý na aktuálním kurzu a rozdílu úrokových sazeb příslušných měn.

Sberbank CZ umožňuje klientům zadat požadavek na sledování vývoje kurzu a realizaci objednávek klientů na požadované úrovni kurzu.

Příklad

Společnost ví, že za 6 měsíců bude inkasovat 100 000 EUR. Dnes je forwardový kurz pro vypořádání obchodu za 6 měsíců 24,800 CZK/EUR. Společnost uzavře obchod na prodej EUR/CZK s vypořádáním za 6 měsíců v uvedeném kurzu a klient může již dnes kalkulovat s tímto kurzem.

Výhody

  • Ochrana proti nepříznivému vývoji devizového kurzu
  • Sledování vývoje kurzu a realizaci objednávek klientů na požadované úrovni kurzu
  • Pozici lze protiobchodem uzavřít kdykoliv před splatností za aktuální kurz
  • Možné sjednávat telefonicky

Upozornění na možná rizika 

  • Neumožňuje participaci na příznivém vývoji kurzu na devizovém trhu 
  • Blokace na účtu klienta nebo nastavení treasury limitu
  • Na tento produkt se vztahují ustanovení o vyšší ochraně klienta dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (The Market in Financial Instruments Directive II) - MiFID II 

Kontakty

Vedoucí oddělení Global Markets

Branko Sušić    +420 234 706 881   susic.branko@sberbankcz.cz         

Global Market Sales

Obchodování s devizovými a úrokovými nástroji

Martin Chum +420 234 706 890 chum.martin@sberbankcz.cz 
Filip Jelínek  +420 234 706 986 jelinek.filip@sberbankcz.cz 
Martina Lukesová +420 543 525 710 lukesova.martina@sberbankcz.cz 
Marek Bohumský +420 234 706 846 bohumsky.marek@sberbankcz.cz