Bankovní záruky

Výhody pro Vás

 • Kvalitní zajištění závazku příkazce
 • Snížení dodavatelských i odběratelských rizik
 • Obchodní výhoda a posílení důvěryhodnosti firmy
 • Přístup k finančním prostředkům

Podrobné informace o produktu

Kompletní informace o ceně Bankovní záruky najdete v našem sazebníku

Zvláštní forma ručení banky za závazky dodavatele či odběratele. Lze využít při zajištění platebních i neplatebních závazků, které vyplývají ze smlouvy, objednávky apod.

Hlavní charakteristiky Bankovní záruky:

 • Zajištění platebních i neplatebních závazků klienta
 • V případě neplnění závazků dochází k uspokojení oprávněného (zpravidla Vašeho obchodního partnera) až do výše poskytnuté záruky
 • Plnění ze záruky peněžitou formou
 • Možnost pojištění oprávněného či neoprávněného čerpání záruky u EGAP
 • Portfolio Bankovních záruk
  • neplatební záruky (za neplatební závazky klienta) – za řádné provedení díla, za účast ve veřejné soutěži, za zálohovou platbu, za záruční dobu, za zádržné apod.
  • platební záruky (za platební závazky klienta) - za splácení úvěru či leasingu, za úhradu nájemného, celní záruka, záruka za úhradu elektronického mýtného apod.
  • banka též vystavuje závazné přísliby k bankovním zárukám

Kontaktujte nás

 • U specialistů Corporate Banking na tel. 800 133 444
 • Prostřednictvím e-mailu corporate_banking@sberbank.cz nebo kontaktního formuláře na této stránce