Prohlášení banky k možnosti snížení splátek klientům postiženým virovou epidemií

13.03.2020

Vítáme možnost pomoci těm klientům, na které dopadly ekonomické důsledky epidemie. Banka v doložených a individuálně posouzených případech, u kterých to bude možné, poskytne klientům snížení splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů i úvěrů pro malé firmy, podnikatele a živnostníky.

Vaše Sberbank