IRS (Interest Rate Swap)

Výhody pro Vás

  • Čerpání není primárně vázáno na čerpání úvěru u Sberbank CZ, lze využít na zajištění úvěru čerpaného u jiné banky
  • Stabilní úroková sazba pro celou dobu splácení úvěru

Podrobné informace o produktu

IRS neboli úrokový swap je transakce, při které dochází k výměně peněžních toků odvozených od fixní a pohyblivé úrokové sazby. Je závazkem protistran obchodu platit sjednaný úrok (fixní/pohyblivý) z dohodnuté částky za dohodnuté období pravidelně k pevně stanoveným datům v budoucnosti.

Jistina se mezi protistranami obchodu nevyměňuje. V praxi si protistrany vzájemně platí pouze rozdíl mezi dohodnutou fixní úrokovou sazbou a referenční úrokovou sazbou. Umožňuje změnit úrokové závazky nebo pohledávky s fixní úrokovou sazbou za pohyblivou sazbu a naopak.

Minimální splatnost 1 rok, maximální splatnost zpravidla do 10 let. S pořízením produktu nejsou spojeny žádné poplatky.

Variantou IRS je amortizovaný IRS, u kterého se nominální hodnota jistiny během jeho trvaní snižuje předem dohodnutým způsobem.

Příklad

Banka a klient se dohodnou, že po dobu 2 let si budou vzájmně měnit hotovostní toky dle následujícího algoritmu:

  • Klient bude bance platit 2% úrokovou sazbu z jistiny 1 mil. EUR a to půlročně. Banka naopak se zavazuje klientovi platit pohyblivou sazbu 6M EURIBOR ve stejných termínech vztaženou ke stejné jistině.
  • Dva pracovní dny před začátkem jednotlivých úročících období dojde k zafixování 6M EURIBOR sazby. Následně na konci jednotlivých úročících období dojde k vypořádání rozdílu mezi těmito úroky jedním peněžním tokem.

Výhody

  • Díky rostoucí úrokové sazbě je počáteční úrokové zatížení u úvěru nižší
  • Individuální dohoda ohledně případných předčasných splátek

Na tento produkt se vztahují ustanovení o vyšší ochraně klienta dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (The Market in Financial Instruments Directive II) - MiFID II 

Kontakty

Vedoucí oddělení Global Markets

Branko Sušić    +420 234 706 881   susic.branko@sberbankcz.cz         

Global Market Sales

Obchodování s devizovými a úrokovými nástroji

Martin Chum +420 234 706 890 chum.martin@sberbankcz.cz 
Filip Jelínek  +420 234 706 986 jelinek.filip@sberbankcz.cz 
Martina Lukesová +420 543 525 710 lukesova.martina@sberbankcz.cz 
Marek Bohumský +420 234 706 846 bohumsky.marek@sberbankcz.cz