Zajištění úrokových rizik

Interest Rate Swap

Transakce, při které dochází k výměně peněžních toků odvozených od fixní a pohyblivé úrokové sazby

Zjistit více

Step-up IRS

Varianta IRS, kdy se fixní úroková sazba mění v průběhu trvání kontraktu předem dohodnutým způsobem

Zjistit více

Úrokové opce

Právo kupujícího k výměně dohodnuté fixní úrokové sazby a pohyblivé referenční úrokové sazby

Zjistit více