Jistotní účet

Výhody pro Vás

 • Stanovení individuálních podmínek účtu dle specifik daného obchodu a požadavků klienta
 • Bezpečný nástroj pro vypořádání nemovitostních obchodů
 • Slouží jako alternativa notářské úschovy, navíc je však úročen

Podrobné informace o produktu

Kompletní informace o ceně Jistotního účtu najdete v našem sazebníku

Jistotní účet slouží k zajištění řádného vypořádání financí při prodeji či nákupu nemovitostí. V rámci smlouvy o zřízení jistotního účtu vystupuje více stran, obvykle se jedná o stranu kupující, prodávající a banku jako prostředníka. Jistotní účet garantuje kupujícímu, že prostředky na něm uložené budou prodávající straně vyplaceny až po splnění všech podmínek, na kterých se strany dohodly ve smlouvě o jistotním účtu.

Kupující složí finanční prostředky na Jistotní účet u Sberbank CZ, která zajistí vyplacení nebo navrácení finančních prostředků dle podmínek stanovených ve smlouvě o jistotním účtu. Tzn. při splnění podmínek převede finanční prostředky prodávajícímu, naopak při nesplnění podmínek vrátí finanční prostředky kupujícímu.

Charakteristika Jistotního účtu:

 • Účet je určený právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím
 • Účet pouze na realizaci jednoho obchodu, po jehož vypořádání je účet vždy uzavřen
 • Vypořádání obchodu může probíhat postupně nebo jednorázově na konci obchodu
 • Vypořádání obchodu probíhá vždy přesně dle stanovených podmínek a ve lhůtách stanovených smlouvou
 • Při nedodržení podmínek může dojít ke zrušení obchodu
 • Účet je úročen standardní úrokovou sazbou určenou pro běžné účty
 • Může sloužit jako alternativa účtu notářské úschovy

Kontaktujte nás

 • Na kterékoli pobočce Sberbank CZ
 • Na infolince 800 133 444
 • Prostřednictvím e-mailu firmy@sberbank.cz nebo kontaktního formuláře na této stránce