Financování exportu

Výhody pro Vás

 • Řešení financování Vašich exportních kontraktů
 • Podpora při hledání nových obchodních partnerů a rozšiřování odbytišť směrem na východ
 • Odborné poradenství a konzultační činnost při sjednávání platebních a dodacích podmínek exportních kontraktů

Podrobné informace o produktu

Podrobnější informace o cenových podmínkách Vám rádi sdělí naši firemní poradci a specialisté exportního financování

Sberbank CZ nabízí kompletní řadu produktů exportního financování, díky nimž dokážeme zajistit optimální řešení financování Vašich zakázek v zahraničí. Naši specialisté Vám poskytnou odborné poradenství a individuální řešení Vašich finančních potřeb.

Předexportní financování

 • Financování výroby pro export tj. nákupu materiálu, surovin a úhrady subdodávek vztahující se ke konkrétní smlouvě o vývozu.
 • Navazující vývozní úvěr je zajištěn postoupením budoucí pohledávky ve formě dokumentárního akreditivu či pohledávky pojištěné EGAP, která slouží jako zdroj splacení předexportního úvěru.

Dodavatelské úvěry

 • Banka poskytuje financování dodavatelského úvěru poskytnutého českým vývozcem zahraničnímu dovozci na základě smlouvy o vývozu.
 • Splacení dlužné částky je zajištěno úhradou pohledávek ze smlouvy o vývozu, obvykle pojištěnou EGAP.

Odběratelské úvěry

 • Střednědobé a dlouhodobé financování vývozních kontraktů formou úvěru zahraničnímu dovozci nebo jeho bance
 • Úvěr je čerpán proti předložení dokumentů o dodávce v souladu se smlouvou o vývozu se souhlasem dlužníka nebo jeho banky, čímž je uhrazena kupní cena smlouvy o vývozu ve prospěch vývozce
 • Vývozce dostává zaplaceno ihned po provedení dodávky
 • Banka doporučuje zahájit jednání o financování na počátku s tím, že je připravena poskytnout  odborné konzultace při sjednávání platebních podmínek a jednání s EGAP o podmínkách pojištění úvěru.
 • Politická a komerční rizika nesplacení úvěru jsou obvykle kryta pojištěním EGAP.

Kontaktujte nás

 • Na kterékoli pobočce Sberbank CZ
 • Na infolince 800 133 444
 • Prostřednictvím e-mailu firmy@sberbank.cz nebo kontaktního formuláře na této stránce