Dokumentární obchody

Výhody pro Vás

 • Eliminace rizik spojených s obchodováním
 • Kvalitní zajištění závazku odběratele i dodavatele
 • Obchodní výhoda a posílení důvěryhodnosti firmy

Podrobné informace o produktu

Kompletní informace o ceně Dokumentárních obchodů najdete v našem sazebníku

V rámci dokumentárních obchodů nabízíme tyto produkty:

 • Dokumentární inkaso (tuzemské, importní, exportní)
 • Dokumentární akreditiv (tuzemský, importní, exportní)
 • Financování pohledávek z dokumentárního akreditivu prostřednictvím např. odkupu/postoupení pohledávky z dokumentárního akreditivu (tzv. forfaiting)

Dokumentární inkaso a dokumentární akreditiv představují platební nástroje, s jejichž pomocí snížíte či zcela vyloučíte rizika svých tuzemských i zahraničních obchodů. V případě zájmu Vám rádi poskytneme odborné poradenství.

Dokumentární inkaso

 • Bezpečný platební instrument využívaný při platbách za dovoz nebo vývoz zboží či služeb
 • Banka zajišťuje úhradu (inkaso) dlužné částky od odběratele proti vydání potřebných dokumentů nebo proti akceptaci směnky
 • Dokumentární inkaso neváže finanční prostředky odběratele jako při vystavení dokumentárního akreditivu či bankovní záruky
 • Poskytujeme dokumentární inkasa tuzemská, importní a exportní

Dokumentární akreditiv

 • Jde o závazek banky zaplatit dodavateli určitou částku za předpokladu, že jí budou ve stanovenou lhůtu předloženy odpovídající dokumenty předem sjednané v rámci dokumentárního akreditivu (např. osvědčující odeslání zboží nebo provedení služeb)
 • Zpravidla neodvolatelný závazek vystavující či potvrzující banky
 • Jednotná mezinárodní pravidla pro dokumentární akreditivy
 • Ochrana před rizikem platební neschopnosti odběratele
 • Poskytujeme dokumentární akreditivy tuzemské, importní a exportní
 • Potvrzení exportního akreditivu (kromě závazku vystavující banky je zvýšena jistota dodavatele i závazkem banky dodavatele)
 • Možnost pojištění potvrzeného akreditivu u EGAP

Odkup/postoupení pohledávky z odložené platby pod dokumentárním akreditivem (forfaiting)

 • Možnost financování dodavatele (odkup exportního dokumentárního akreditivu s odloženou splatností před datem její splatnosti na riziko vystavující banky)
 • Dokumentární akreditiv musí být vystaven nebo potvrzen akceptovatelnou protistranou
 • Rádi Vám poskytneme odborné poradenství v oblasti potřebných dokumentů a podmínek financování

Kontaktujte nás

 • Na kterékoli pobočce Sberbank CZ
 • Na infolince 800 133 444
 • Prostřednictvím e-mailu firmy@sberbank.cz nebo kontaktního formuláře na této stránce