Dobrovolníci ze Sberbank pomáhali v Domově pro seniory v Kamenné

24.05.2018

Brněnští zaměstnanci Sberbank CZ strávili květnový den v Domově pro seniory v Kamenné. Během dobrovolnického dne se seniory upravovali záhonky, tvořili výtvarná díla, pekli štrůdly, ale hlavně si povídali, zpívali a dělali klientům domova vítanou společnost.

Sberbank CZ dlouhodobě spolupracuje s Diecézní charitou Brno, která pomohla vytipovat domov seniorů, v němž banka připravila dobrovolnický den pro své zaměstnance. „Dopoledne jsme měli domluvené drobné práce na zahradě, společně jsme vysadili květiny, upravili záhonky a s klienty domova si při práci popovídali,“ líčí dobrovolnice a zároveň vedoucí pobočky Brno Vaňkovka, Lenka Hojačová. „Po obědě jsme upekli štrůdly k odpolednímu čaji. Poté jsme vyráběli sluníčka, čímž jsme symbolicky oslavili Den Slunce, který připadl na tento den.“ Podvečer dobrovolníci strávili povídáním o cestování, četli z knih, a dokonce došlo i na harmoniku a zpěv. Klienti domova uvítali program, který jim zpestřil den a přinesl příjemné zážitky.

V rámci projektu Dobrovolnictví zaměstnanců Sberbank CZ má každý zaměstnanec nárok na jeden den v roce, který může věnovat aktivní pomoci neziskovým organizacím. Tento den strávený pomocí potřebným banka plně hradí. Celkem se do projektu od jeho spuštění v roce 2012 již zapojilo přes 400 zaměstnanců.

Sberbank CZ, a.s.

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně pomáhá veřejně prospěšným projektům. V rámci dobrovolnických aktivit zaměstnanci Sberbank CZ vysadili již tři lesy. Sberbank CZ se též stala druhou nejlepší GEEN Zelenou bankou 2016, a to za šetrný vliv podnikání firmy na životní prostředí.

Dobrovolníci ze Sberbank pomáhali v Domově pro seniory v KamennéDobrovolníci ze Sberbank pomáhali v Domově pro seniory v KamennéDobrovolníci ze Sberbank pomáhali v Domově pro seniory v Kamenné