Sberbank přispěla Nadaci Leontinka na výcvik asistenčních psů pro zrakově postižené děti

09.12.2019

Sberbank tradičně podporuje Nadaci Leontinka, která pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Banka její ředitelce předala šek ve výši 50 000 korun, které budou použity na financování výcviku asistenčních psů pro zrakově postižené děti.

„Částka bude použita především na výcvik pejska pro školačku Aničku, která od narození trpí oční vadou. Anička navštěvuje 4. třídu základní školy jako integrovaný žák a v učivu patří mezi nejlepší ve třídě. Nadace pro Aničku nyní pejska vybírá, aby odpovídal její povaze a co nejlépe se spolu sžili,“ říká Barbara Hucková, výkonná ředitelka Nadace Leontinka. „Sberbank nadaci podporuje dlouhodobě. Snažíme se přispívat dětem a mladým lidem se zrakovým postižením a umožňovat naplňování jejich potřeb a přání,“ uvádí Jan Novák, ředitel SME ze Sberbank.

Nadace Leontinka již 14 let pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

Sberbank CZ, a.s.

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně pomáhá veřejně prospěšným projektům. V rámci dobrovolnických aktivit zaměstnanci vysadili již tři lesy. Sberbank CZ se též stala druhou nejlepší GEEN Zelenou bankou, a to za šetrný vliv podnikání firmy na životní prostředí.