Sberbank a její zaměstnanci darovali přes 343 tisíc lidem postiženým tornádem

19.08.2021

Charitativní sbírka Nadačního fondu Sberbank získala přes 343 tisíc Kč pro lidi zasažené tornádem na jižní Moravě. Zaměstnanci banky věnovali 171 565 korun do Nadačního fondu Sberbank, banka částku ještě zdvojnásobila. Celkem tak Nadační fond převedl 343 130 Kč na účet Diecézní charity v Brně, která dar použije jako finanční pomoc lidem zasaženým nedávnými přírodními katastrofami na Hodonínsku a Břeclavsku. Zaměstnanci banky se zapojili i osobně na místě jako dobrovolníci na odstraňování následků ničivého živlu.

„Velmi oceňuji naše zaměstnance, kteří bezprostředně po ničivém tornádu odjeli jako dobrovolníci pomáhat na Moravu. Přihlásilo se nám dokonce více dobrovolníků, než bylo v danou chvíli možno využít. Navíc zaměstnanci přispěli postiženým částkou 171 565 korun, kterou banka následně zdvojnásobila, takže na účet Diecézní charity v Brně putuje 343 130 Kč. Jde o největší charitativní sbírku v historii Sberbank CZ,“ uvádí Jan Hainz, člen správní rady Nadačního fondu Sberbank CZ.

„Děkujeme Sberbank za poskytnutí finančních prostředků. Diecézní charita má v terénu řadu svých pracovníků, kteří průběžně vyhodnocují situaci, a finanční dar tak pomůže lidem nejvíce zasaženým touto nečekanou přírodní katastrofou překonat tuto náročnou dobu. Vážíme si i dobrovolnické práce zaměstnanců Sberbank, kteří ihned spěchali lidem pomáhat a třídili obrovskou materiální pomoc, kterou poskytly tisíce lidí a organizací z celé České republiky,“ oceňuje Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity v Brně.

Sberbank CZ, a.s.

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně pomáhá veřejně prospěšným projektům. V rámci dobrovolnických aktivit zaměstnanci vysadili již tři lesy. Sberbank CZ se též stala druhou nejlepší GEEN Zelenou bankou, a to za šetrný vliv podnikání firmy na životní prostředí.