Bezpečnost

Bezpečně s online bankovnictvím

V případě podezření na zneužití přístupových údajů nás kontaktujte na pomocí kontaktních formulářů níže 

Přihlašovací údaje

Všechna přístupová jména a hesla používejte výhradně Vy sami. Tištěné podklady, které jste obdrželi od banky, uchovejte na bezpečném místě. Své přihlašovací údaje nikomu nesdělujte a nikam si je nezaznamenávejte.

Heslo

Jako heslo nepoužívejte snadno odhadnutelné znaky (číselné řady, rodná čísla, jména, data narození atd.). Heslo pro přihlášení pravidelně měňte a neukládejte jej do internetového prohlížeče.

Práce na počítačí

Přihlašujte se do internetového bankovnictví vždy přes naše webové stránky na svém domácím, nebo pracovním počítači. Zvažte rizika při přihlašování na neznámém počítači nebo na neznámé Wi-Fi (například v kavárnách). Doporučujeme pravidelně instalovat aktualizace operačního systému a internetových prohlížečů, které máte na svém počítači. Používejte antivirový program a pravidelně jej aktualizujte.

Instalace programů a e-maily

Důrazně nedoporučujeme instalaci programů, her a souborů z nedůvěryhodných zdrojů. Tyto programy bývají často spojeny s viry, které mohou ohrozit bezpečnost práce na Vašem počítači. Sberbank neposílá e-maily o změně přihlašovacích údajů. Věnujte také zvýšenou pozornost e-mailům s přílohou, ta může být často napadena virem. Chraňte svůj počítač osobním firewallem.

Elektronický klíč a podpisové certifikáty

Elektronický klíč (Token) mějte u sebe nebo uložený na bezpečném místě. Podpisový certifikát neukládejte do počítače, ale nejlépe na přenosném USB disku. Obnovujte platnost certifikátu minimálně jednou za rok. Při podezření na zkopírování certifikátu neprodleně proveďte jeho zneplatnění.

Nastavte si notifikace

Doporučujeme nastavení SMS nebo e-mail notifikací o pohybech na Vašich účtech. Dozvíte se tak informace o možném zneužití ve velmi krátké době.

Bezpečné stránky

Před přihlášením vždy zkontrolujte, že se Vám v příkazovém řádku zobrazila adresa https://ob.sberbankcz.cz/VBCZIBS32/ControllerServlet. V závislosti na typu a verzi internetového prohlížeče se v horní nebo dolní části zobrazuje ikona zamčeného visacího zámku. Po kliknutí na ikonu zámku se zobrazí informace o bezpečnostním certifikátu.