SBERBANK API

Informace pro vývojáře

Před zahájením testování bankovního API Sberbank CZ doporučujeme kontaktovat podporu na emailu api.banking@sberbankcz.cz

Do you need information in English? Please contact our support at email address api.banking@sberbankcz.cz

Jaké informace SBERBANK API poskytuje?

Sberbank CZ poskytuje vývojářům třetích stran podporu pro vývoj aplikací PSD2. Je k dispozici specifikace, popis rozhraní, požadavků a k dispozici je také Sandbox API. Pro integraci na API Sberbank SZ musí třetí strana splňovat příslušné regulatorní požadavky.

Specifikace PSD2 API Sberbank CZ

Požadavky na třetí strany (TPP)

Třetí strana musí splňovat požadavky regulátora trhu pro provozování aplikace podle směrnice PSD2.

 • Pojištění - každá třetí strana musí mít předepsané pojištění odpovědnosti. Podmínky pojištění specifikuje Česká národní banka.
 • Licence - pro poskytování služeb PSD2 je nutné získat licenci od České národní banky
 • Klientský certifikát v souladu s RTS, který musí být přiložen k requestu pro ověření identity TPP

Certifikát SBERBANK API

Certifikátem PSD2 třetí strana (TPP) prokazuje svoji totožnost a oprávněnost z pohledu regulátora trhu. Pro jeho získání prosím kontaktujte společnost 1.CA na emailové adrese podpora@ica.cz a postupujte podle jejich pokynů.

Registrace aplikace třetí strany

 • Proces registrace je zahájen přijetím registračního požadavku na registrační SBERBANK API na endpointu https://psd2.sberbankcz.cz/oam/v1/client/registration/create ve formátu JSON /REST.
 • Registrační request musí obsahovat klientský certifikát PSD2
 • Vzor registračního requestu je publikovaný na Swagger webu
 • V registračním requestu použijte hodnoty parametrů dle popisu ve specifikaci (viz link na swaggerhub). Všechna pole jsou povinná. Zdůrazňujeme zejména správné použití parametrů: 1) Parametr "type". Vždy uvádějte hodnotu "Confidential". 2) Parametr "environmentType", zde je volba použití hodnot: "Development" pro vývoj, "Test" pro testovací registraci a "Production" pro produkční registraci. Tento parametr nemá vliv na scope PSD2 služeb, ale má vliv na zobrazení registrace v IB SBCZ v procesu vytvoření nového oprávnění CISP. Pro produkční verzi aplikace využijte hodnotu "Production", tato registrace bude klientům nabízena v IB SBCZ pro vytvoření CISP oprávnění. Pro potřeby ladění a testů na produkci lze použít hodnoty "Development" a "Test". S těmito hodnotami lze také využít plný scope PSD2 služeb, ale tato registrace nebude nabízena klientům v IB SBCZ pro vytvoření CISP oprávnění.
  {
  "clientId": "819369CRDTS",
  "clientSecret": "2b40277aff46e684e9bfc76bedf90315653e46f3"
  }

Změny registračních údajů

Pokud třetí strana požaduje změnu v registračních údajích, je změnový požadavek možné řešit online přes modifikační rozhraní anebo přes klientskou podporu na kontaktním emailu api.banking@sberbankcz.cz.

SBERBANK API "sandbox"

Pro podporu vývoje aplikací Sberbank CZ vystavuje API, které funkčně a integračně odpovídá produkčnímu SBERBANK API, ale vrací testovací hodnoty.

 • Pro využívání testovacího SBERBANK API "Sandbox" je nutné k requestům přikládat testovací klientský certifikát.
 • Testovací certifikát je dostupný zdarma. Pro jeho získání prosím kontaktujte společnost 1.CA na emailové adrese testSSL@ica.cz a postupujte podle jejich pokynů.
 • Jak pracovat s SBERBANK API sandbox najdete ve specifikaci

Specifikace PSD2 API Sandbox Sberbank CZ

Registrace testovací aplikace třetí strany do Sandboxu

Proces registrace je zahájen přijetím registračního požadavku na registrační SBERBANK API na endpointu pro Sandbox https://psd2.sberbankcz.cz/snd/v1/client/registration/create ve formátu JSON /REST.