Financování s podporou ČMZRB

Výhody pro Vás

  • Určen podnikatelům a firmám, kteří žádají o úvěr a nechtějí ručit vlastním majetkem
  • Díky zajištění získá žadatel vyšší úvěr za nižší úrokovou sazbu
  • Žádost o záruku ČMZRB zařídíme za Vás
  • Záruky poskytované ČMZRB v rámci programu ZÁRUKA 2015-2023 jsou pro klienty Sberbank poskytovány zdarma, resp. dle sazebníku ČMZRB – viz www.cmzrb.cz

Podrobné informace o produktu

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) je státem řízená banka poskytující podporu malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů.

Program ZÁRUKA 2015-2023 těží z podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020)“.

V případě financování se zajištěním zárukou ČMZRB dochází k převzetí části rizika výstavcem záruky, kterým je právě ČMZRB. Sberbank tak může svým klientům nabídnout vyšší částku úvěrů při nižší úrokové sazbě.

Detailní podmínky získání ČMZRB záruky s Vámi proberou naši poradci. Bližší informace lze zjistit také na webové stránce www.cmzrb.cz.

Možnosti kontaktování