Bankovní záruka

Výhody pro Vás

  • Obchodní výhoda, např. odklad platby od dodavatele, uvolnění peněžních prostředků apod.
  • Posílení dobrého jména Vaší firmy
  • Vyhodnocení žádosti o Bankovní záruku a správa rámce záruky bez poplatku
  • Podrobnější informace o cenových podmínkách Vám rádi sdělí naši firemní poradci

Podrobné informace o produktu

Požaduje po Vás obchodní partner bankovní záruku? Nebo chcete jejím předložením získat výhodnější podmínky kontraktu? Připravili jsme pro Vás širokou paletu bankovních záruk. Přijďte, rádi Vám poradíme s výběrem.

Nejdůležitější vlastnosti bankovní záruky:

  • Písemné prohlášení ve prospěch Vašeho obchodního partnera
  • Slouží k zajištění závazků Vaší firmy (platby, řádné realizace zakázky)
  • Vystavená na základě Vašeho příkazu
  • Zaručujeme se uspokojit nároky Vašeho obchodního partnera dle záruční listiny