Transparentní účet

Výhody pro Vás

  • Zprůhlednění hospodaření Vaší organizace díky zveřejnění pohybu na účtu na internetu
  • Jakýkoliv běžný účet vedený u Sberbank CZ může být zpřístupněn jako transparentní
  • Počet transparentních účtů jednoho subjektu není omezen
  • Zřízení a vedení transparentního režimu účtu pro Vaši organizaci je zdarma

Podrobné informace o produktu

  • Transparentní účet je běžný účet, jehož zůstatek a historie pohybů jsou na internetových stránkách Sberbank CZ přístupné komukoliv
  • V režimu "transparentní" může být jakýkoliv běžný účet vedený u Sberbank CZ (ať je sjednán samostatně, nebo v rámci balíčku)
  • Vedení Transparentního účtu je vhodné pro subjekty, které mají zájem na zveřejnění svého hospodaření (např. proto, že svůj provoz financují částečně z veřejných sbírek), jako jsou územní samosprávné celky, neziskové organizace, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a církve
  • Jednotlivé pohyby na účtu jsou zveřejněny od data aktivace tohoto režimu na internetu, nejdéle však 6 měsíců
  • Zřízení a vedení transparentního režimu je zcela zdarma, klient platí pouze svůj standardní poplatek za účet nebo balíček

Kategorie transparentních účtů

Pro zobrazení seznamu transparentních účtů zvolte kategorii dle typu klienta.