Rodinné cestovní pojištění Gold

Výhody pro Vás

  • Pojištění je automaticky součástí každé platné bezkontaktní karty VISA GOLD nebo Mastercard Gold
  • Klient neplatí žádný dodatečný poplatek za tento typ pojištění
  • Pojištění šité na míru každého z vás

Podrobné informace o produktu

Pojištění se vztahuje na majitele platební karty Debit Mastercard GOLD nebo Visa GOLD a dále na jeho rodinné příslušníky (manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, druh/družka žijící ve společné domácnosti a libovolný počet dětí do 18 let), kteří cestují a pobývají v zahraničí společně s majitelem platební karty.

Pojistné krytí a Pojistné plnění:

Rozsah pojistného krytí Gold
Pojištění léčebných výloh včetně asistence a repatriace 5 000 000 CZK
    Limit na akutní zubní ošetření 10 000 CZK
    Limit pro náklady na telefonickou komunikaci s administrátorem 3 000 CZK
Pojištění osobních věcí a zavazadel 30 000 CZK
Pojištění doprovodu/přivolané osoby 30 000 CZK
Pojištění odpovědnosti/povinnosti nahradit újmu 2 000 000 CZK
    Limit pro náhradu majetkové újmy (škody) 1 000 000 CZK
    Limit pro náhradu nemajetkové újmy (újmy na zdraví) 1 000 000 CZK
Pojištění v případě hospitalizace (denní limit) 2 000 CZK
Pojištění úmrtí následkem úrazu 100 000 CZK
Pojištění trvalé invalidity následkem úrazu 300 000 CZK
Pojištění právní pomoci a kauce 100 000 CZK
Pojištění zrušení cesty 30 000 CZK
    Finanční spoluúčast 20 % nákladů

Možnosti kontaktování