Domov s asistencí

Výhody pro Vás

 • Výběr ze tří základních balíčků Extra, Plus, Mini a nebo Individual - balíček přímo na míru
 • Domácí asistence zdarma
 • V rámci pojištění Domácnosti s asistencí lze uzavřít i pojištění občanské odpovědnosti

Podrobné informace o produktu

Komu je pojištění určeno?

Všem členům trvale obývaných domácností bez ohledu na to, v jakém domě se tyto domácnosti nacházejí.

Co je zejména pojištěno v rámci pojištění domácnosti?

 • soubor hmotných movitých věcí tvořících zařízení domácnosti
 • převzaté věci, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti
 • peníze a ceniny, cenné papíry a platební karty, klenoty, šperky, drahé kovy a kameny
 • přístroje a zařízení z oblasti audiovizuální a výpočetní techniky, fotografické přístroje, anténní systémy včetně satelitních
 • jízdní kola i v nebytových a společných prostorách, jiné sportovní potřeby
 • kuchyňské a jiné domácí technické přístroje, textilní a dekorační předměty
 • osobní věci členů domácnosti
 • drobná domácí zvířata (např. pes, kočka, morče)
 • příslušenství motorových vozidel (náhradní pneumatiky)
 • běžné zásoby potravin
 • knihy, rostliny, květiny apod.
 • dětské kočárky, invalidní vozíky i v nebytových a společných prostorách
 • věci sloužící k výdělečné činnosti nebo výkonu povolání
 • stavební součásti pořízené na náklady pojištěného

Proti čemu jsou věci v rámci pojištění domácnosti pojištěny?

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla, kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky, škody způsobené vodou z vlastního akvária, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu
 • krádež vloupáním, vandalismus v souvislosti s vloupáním a loupeží, loupež

Dále je možné si pojistit:

 • sklo pro případ rozbití
 • škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou, nepřímým úderem blesku, přepětím, podpětím
 • škody způsobené zatékáním atmosférických srážek
 • škody způsobené vandalismem a sprejery
 • ztrátu vody v důsledku pojistné události způsobené vodou z vodovodního potrubí

Doplňková připojištění:

 • Rozšířené asistenční služby.
 • Občanskou odpovědnost, v případě potřeby včetně odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete nebo včetně jejího rozšíření na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vyplývající z vedení přechodně užívané domácnosti a z provozu jejího zařízení, a to buď na území ČR nebo Evropy.
 • Klíšťová encefalitida

Možnosti kontaktování