Bydlení s asistencí

Výhody pro Vás

 • Výběr ze tří základních balíčků Extra, Plus, Mini a nebo Individual - balíček přímo na míru
 • Možnost sjednaní si doplňkového pojištění
 • Snadné sjednání přímo u Vašeho poradce bez nutnosti návštěvy pojišťovny
 • V rámci pojištění Bydlení s asistencí lze uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů

Podrobné informace o produktu

Co je možné pojistit v rámci pojištění Bydlení:

 • rodinný dům pravomocně předaný do užívání včetně stavebních součástí, rozestavěný rodinný dům včetně předaného stavebního materiálu určeného k jeho výstavbě
 • drobné stavby a technická zařízení na stejném pozemku (např. garáž, oplocení, kůlna, studna)
 • bazény včetně jejich příslušenství a zastřešení
 • příslušenství staveb a bytových jednotek umístěné v pojištěné budově nebo na její vnější straně a patřící k základnímu vybavení pojištěné budovy (např. kuchyňská linka, pračka v prádelně, vestavěné skříně) včetně základního vybavení a zařízení domácnosti
 • rozestavěná bytová jednotka včetně spoluvlastnického podílu na společných částech rozestavěného domu
 • prvky zahradní architektury (terénní úpravy, porosty, skleník, zahradní jezírko, stavby nemající charakter budovy, jako např. krby, udírny, pergoly, a dále zahradní nábytek, technika a malotraktor)
 • fotovoltaické panely

Proti čemu jsou nemovitosti v rámci pojištění Bydlení pojištěny?

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla, kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk
 • únik vody z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky, voda z akvária
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru a jiného předmětu
 • škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech sloužících provozu pojištěné budovy
 • násilné odcizení stavebních součástí, krádež vloupáním, loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky

Dále je možné si pojistit

 • škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou, nepřímým úderem blesku, zatékáním atmosférických srážek , přepětím, podpětím
 • sklo pro případ rozbití - skleněné stavební součásti
 • škody způsobené vandalismem a sprejery
 • zateplené fasády proti poškození ptactvem, hmyzem a hlodavci
 • ztrátu vody v důsledku pojistné události způsobené vodou z vodovodního potrubí

Doplňková připojištění:

 • Rozšířené asistenční služby
 • Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů
 • Klíšťová encefalitida

Možnosti kontaktování