Hypoteční zástavní listy

Výhody pro Vás

  • Bezpečné cenné papíry
  • Zaručený výnos
  • Garance výplaty jistiny
  • Poplatky spojené s poskytnutím této služby naleznete v našem sazebníku
  • Podrobnější informace o cenových podmínkách Vám rádi sdělí naši poradci

Podrobné informace o produktu

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou vhodné pro velké i drobné investory. Jedná se o dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. Ty jsou jištěny prostřednictvím zástavního práva objektivně stanovenou hodnotou nemovitostí. HZL jsou velmi bezpečné cenné papíry. Sberbank CZ vydává HZL s fixním nebo variabilním kuponem.

HZL s fixním kuponem jsou určeny především investorům, kteří dávají přednost předem zaručenému výnosu a garanci výplaty jistiny a mají přitom investiční horizont v délce doby do data splatnosti. HZL s variabilním kuponem zaručuje předem stanovený procentní bonus nad tržní úrokovou sazbou a umožňuje tím participaci na růstu tržních úrokových sazeb.

HZL vydané Sberbank CZ, a.s. jsou:

  • Atraktivní z hlediska výnosu. Nákup HZL umožní investorovi uložit peněžní prostředky na určitou dobu za předem známý výnos. V případě variabilních dluhopisů získává klient předem známý výnos nad referenční tržní úrokovou sazbou.
  • Bezpečné pro investory, což je zaručeno zejména krytím HZL pohledávkami z hypotečních úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Emisi hypotečních zástavních listů povoluje Česká národní banka, která navíc průběžně sleduje kvalitu krytí hypotečních zástavních listů. V případě nesplacení hypotečního úvěru má hypoteční banka právo přednostního uspokojení z nemovité zástavy před ostatními věřiteli. Výplatu výnosů a jistiny ve stanovené výši a stanovených termínech garantuje Sberbank CZ, a.s.
  • Volně převoditelné. Nákup hypotečním zástavních listů lze pokládat za dlouhodobou investici. Přesto má investor kdykoli před splatností možnost odkupu ve všech pobočkách Sberbank CZ, a.s. Nákupní ceny jsou aktualizovány na denní bázi v závislosti na vyhlašované úrokové sazbě a situaci na kapitálovém trhu.

Další informace o hypotečních zástavních listech a jejich emitentovi můžete získat v prospektu emitenta (po kliknutí na jednotlivé emise).

Informace o ochraně klienta při investování

Na tento produkt se vztahují ustanovení o vyšší ochraně klienta dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů - MiFID II.

Hypoteční zástavní listy

HZL SB CZ 2.00/20

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL SB CZ 2.00/20 CZ0002003460 2.00 % 26.6.2020

HZL SB CZ 2.30/18

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL SB CZ 2.30/18
CZ0002003254 2.30 %   24.10.2018 emise splacena

HZL VB CZ 5.30/17

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL VB CZ 5.30/17
CZ0002001688 5.30 %   18.12.2017 emise splacena

HZL VB CZ VAR/17

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL VB CZ VAR/17
CZ0002002454 variabilní   22.3.2017 emise splacena

HZL VB CZ 3.20/16

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL VB CZ 3.20/16
CZ0002002611 3.20 % 11.10.2016 emise splacena

HZL VB CZ 4.10/16

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL VB CZ 4.10/16
CZ0002002199 4.10 % 19.5.2016 emise splacena

HZL VB CZ VAR/15

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL VB CZ VAR/15
CZ0002002298 variabilní 24.3.2015 emise splacena

HZL VB CZ 5.70/14

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL VB CZ 5.70/14
CZ0002002116 5.70 % 27.10.2014 emise splacena

HZL VB CZ 3.50/13

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL VB CZ 3.50/13
CZ0002002181 3.50 % 14.4.2013 emise splacena

HZL VB CZ 5.40/12

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL VB CZ 5.40/12
CZ0002001159 5.40 % 25.9.2012 emise splacena

HZL VB CZ 4.60/11

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL VB CZ 4.60/11
CZ0002000813 4.60 % 27.6.2011 emise splacena

HZL VB CZ 3.70/10

Název ISIN Kupon Splatnost Poznámka
HZL VB CZ 3.70/10
CZ0002000599 3.70 % 18.10.2010 emise splacena

Možnosti kontaktování