Úprava v zadávání plateb v měně RUB

20.05.2021

Vážení klienti, dovolujeme si Vás požádat o změnu v zadávání plateb v rublech. Jejich součástí je tzv. VO kód, který musí být nově zadáván v upraveném formátu - (VOXXXXX). Mezi „VO“ a číselným vyjádřením kódu nesmí být mezery, pomlčky, tečky, dvojtečky nebo jiné znaky a vše musí být v kulaté závorce. Za uvedeným (VOXXXXX) pak následuje slovní popis účelu či předmětu platby v ruském jazyce avšak s použitím latinky (nepoužívejte, prosíme, azbuku) nebo v anglickém jazyce, popis v češtině není možný.

VO kód a popis účelu platby se při jejím zadávání v rámci Sberbank Online Bankingu a Homebankingu uvádí v poli „Informace pro příjemce“.

Pokud VO kód neuvedete v požadovaném formátu, může být vaše platba korespondentskou bankou reklamována a od 1. 7. 2021 dokonce ze strany našeho korespondenta zrušena.

Ke změně jsme byli vyzváni naší korespondentskou bankou, která tyto platby zpracovává, z důvodu vyššího podílu automatizace při zpracování rublových plateb. Kvůli tomu je nutné zajistit úpravu formátu VO kódu, který je podstatnou náležitostí u plateb zasílaných v měně RUB.

Děkujeme za Vaše pochopení.
Vaše Sberbank