Sberbank CZ nebude klientům účtovat úrok z prodlení

01.04.2022

S ohledem na skutečnost, kdy na základě opatření ČNB ze dne 28.2.2022 nemůže Sberbank CZ přijímat vklady na běžné účty svých klientů a klienti tak byli nuceni přesměrovat splácení svých úvěrů na nově vytvářené splátkové účty, bylo přijato rozhodnutí, že Sberbank CZ nebude klientům za měsíc březen účtovat úroky z prodlení z opožděně hrazených splátek za měsíc březen, pokud tyto splátky budou doplaceny v průběhu měsíce dubna. Nárok Sberbank na úhradu těchto úroků nezaniká a v případě budoucího prodlení s úhradou splátek budou tyto úroky klientům již účtovány.
Pokud klient neobdržel informaci o čísle svého účtu pro splácení, může kontaktovat svého bankovního poradce, případně call centrum banky, kde mu bude informace poskytnuta, případně může splátky svého úvěru hradit na účty uvedené v původní informaci ke splácení úvěrů na webu banky.