Sberbank CZ informovala všechny své věřitele o výši jejich pohledávek

31.10.2022

Sberbank CZ v zákonné lhůtě informovala všechny své věřitele o výši jejich pohledávek za bankou prostřednictvím datové schránky nebo doporučené pošty. Pokud jste toto oznámení také obdržel/-a a s výší a charakterem pohledávky (tedy částky, kterou Vám banka dluží) souhlasíte, nemusíte nyní dělat nic, a vyčkejte dalších informací ohledně termínu a způsobu výplaty těchto pohledávek. Pokud však s výší či charakterem pohledávky nesouhlasíte, můžete vznést námitky až do 26. 12. 2022. Tyto námitky prosím směřujte na insolvenčního správce. Pokud si myslíte, že Vám Sberbank CZ něco dluží, ale žádné oznámení o výši Vaší pohledávky jste od banky dosud neobdržel/-a, můžete uplatnit námitku vůči insolvenčnímu správci a svou pohledávku přihlásit až do 21. 12. 2022. Více informací o pohledávkách a insolvenčním řízení naleznete níže v sekci „Insolvenční řízení Sberbank CZ“. Děkujeme. Vaše Sberbank CZ