Nová sankční opatření EU a rozhodnutí FAU

03.08.2022

Dne 2. srpna 2022 vydal Finanční analytický úřad rozhodnutí potvrzující, že se na majetek Sberbank CZ, a.s. v likvidaci (dále jen „Sberbank CZ“) nevztahují sankční opatření Evropské unie.

Sberbank CZ si je vědoma obtíží svých klientů při  využívání služeb platebního styku, které se mohly vyskytnout v období od přijetí sankčních opatření Evropské unie až do vydání rozhodnutí Finančního analytického úřadu a obnovení služeb platebního styku. Sberbank CZ je připravena vyjít vstříc klientům, kteří z uvedených důvodů nemohli v dotčeném období řádně dostát svým závazkům a včas splácet své úvěrové závazky, a dopad na klienty v co nejvyšší možné míře minimalizovat. Podrobnější informace banka zveřejní co nejdříve na webových stránkách . Rozhodnutí FAU naleznete ZDE.