Zaměstnanci Sberbank se zapojili do akce Ukliďme Česko

18.04.2019

Zaměstnanci Sberbank se zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme Česko. Tým 37 kolegů, který se stará o retailové klienty, společnými silami uklidil naučnou stezku vedoucí na horu Blaník. Zaměstnanci banky sesbírali odhadem několik desítek kilogramů odpadu a z přírody odklidili vše, co do ní nepatří.

„Podporujeme aktivní zapojování našich zaměstnanců do dobročinnosti a firemního dobrovolnického programu. Důležité je pro nás podnikat ohleduplně k životnímu prostředí,“ prozrazuje Petr Čeřovský, šéf HR Managementu, Sberbank.

Sberbank připravuje novou strategii sociální zodpovědnosti, kde se bude zaměřovat především na ochranu a obnovu životního prostředí a na projekty, kterými pomáhá zlepšit život konkrétním lidem. Nyní schválil Nadační fond Sberbank pomoc šestnáctileté Evě z Prahy, která kvůli onemocnění přišla o obě nohy. Příspěvky jí poslouží na pořízení sportovních protéz.

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně pomáhá veřejně prospěšným projektům. V rámci dobrovolnických aktivit zaměstnanci Sberbank CZ vysadili již tři lesy. Sberbank CZ se též získala ocenění GEEN Zelená banka za šetrný vliv podnikání na životní prostředí.

Ukliďme Česko 1  

Sberbank CZ, a.s.

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. Dlouhodobě rozvíjí program FÉR produktů s jasnými cenami a podmínkami. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.