Sberbank CZ vypovídá komisionářské smlouvy

23.06.2022

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci není po odejmutí bankovní licence oprávněna poskytovat investiční služby, a to včetně úschovy a správy investičních nástrojů. Proto v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, postupně vypovídáme klientům komisionářské smlouvy (komisionářská smlouva o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů spolu se smlouvou o správě cenných papírů; komisionářská smlouva a smlouva o správě a úschově investičních nástrojů).

Samotné výpovědi zasíláme spolu s průvodním dopisem na e-mailové adresy našich klientů (odesílatel: cp.info@sberbank.cz) či poštou jako doporučenou zásilku (klientům, u kterých neevidujeme e-mail). Vyzýváme zde klienta k neprodlenému kontaktování bankéře a podání pokynu k převodu portfolia investičních nástrojů k jinému obchodníkovi s cennými papíry. Pokud klient nemá u Sberbank CZ v úschově žádné investiční nástroje, není v této věci z jeho strany zapotřebí žádná součinnost.

Pro více informací jsou Vám k dispozici bankéři Sberbank CZ. Kontakt na ně ochotně předají na naší zákaznické lince - telefonní číslo +420 800 133 444 – v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin.