Česká národní banka odebrala Sberbank CZ bankovní licenci

04.05.2022

Rozhodnutí nabylo právní moci 30. dubna 2022. Od tohoto dne tak nesmí Sberbank CZ přijímat vklady, poskytovat úvěry a vykonávat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

V návaznosti na odnětí licence podala ČNB soudu návrh na jmenování likvidátora Sberbank CZ, kterým byla dne 2. května 2022 jmenována paní JUDr. Jiřina Lužová. Příslušné soudní rozhodnutí je uveřejněno na internetových stránkách banky.

Veškeré oprávnění k právnímu jednání za banku a schvalovací kompetence v bance tak přešly na likvidátorku. Likvidátorka nyní také posoudí solventnost Sberbank CZ a podle výsledku tohoto posouzení bude následovat buď likvidace, nebo insolvenční řízení.

O dalších změnách podstatných pro chod banky Vás budeme informovat.