!
Oznámení o zahájení insolvenčního řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci - Více informací
Nejčastější dotazy k insolvenčnímu řízení – Více informací

Upozornění k aktuální situaci

Hledat

07.11.2022

Sberbank CZ podepsala smlouvu na koupi úvěrového portfolia s Českou spořitelnou

Praha 7. listopadu 2022: Insolvenční správkyně Sberbank CZ JUDr. Jiřina Lužová dnes podepsala s Českou spořitelnou smlouvu o smlouvě budoucí na koupi úvěrového portfolia Sberbank CZ v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun.  Kupní cena činí 41 053 000 000 korun. V případě úspěšného vypořádání prodeje v první polovině příštího roku předpokládáme, že dojde k vypořádání věřitelů formou částečného rozvrhu v druhé polovině roku 2023.

Číst dále Číst dále

31.10.2022

Sberbank CZ informovala všechny své věřitele o výši jejich pohledávek

Sberbank CZ v zákonné lhůtě informovala všechny své věřitele o výši jejich pohledávek za bankou prostřednictvím datové schránky nebo doporučené pošty. Pokud jste toto oznámení také obdržel/-a a s výší a charakterem pohledávky (tedy částky, kterou Vám banka dluží) souhlasíte, nemusíte nyní dělat nic, a vyčkejte dalších informací ohledně termínu a způsobu výplaty těchto pohledávek. Pokud však s výší či charakterem pohledávky nesouhlasíte, můžete vznést námitky až do 26. 12. 2022. Tyto námitky prosím směřujte na insolvenčního správce. Pokud si myslíte, že Vám Sberbank CZ něco dluží, ale žádné oznámení o výši Vaší pohledávky jste od banky dosud neobdržel/-a, můžete uplatnit námitku vůči insolvenčnímu správci a svou pohledávku přihlásit až do 21. 12. 2022. Více informací o pohledávkách a insolvenčním řízení naleznete níže v sekci „Insolvenční řízení Sberbank CZ“. Děkujeme. Vaše Sberbank CZ

Číst dále Číst dále

Starší novinky

Nejčastěji kladené otázky

Insolvenční řízení Sberbank CZ

Pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlašujte, budou přihlášeny automaticky.

Zobrazit

Běžné a spořicí účty

Jak mám dále postupovat, pokud jsem měl u Sberbank CZ otevřen běžný účet.

Zobrazit

Internetové bankovnictví a platební karty

Dostupnost pro retailové i komerční klienty, zůstatek na účtu, výpisy z účtu.

Zobrazit

Spotřebitelské úvěry a kontokorenty

Jak máme dále postupovat, pokud jsem měl u Sberbank CZ spotřebitelský úvěr či kontokorent.

Zobrazit

Hypotéky

Jak mám dále postupovat, pokud jsem měl u Sberbank CZ hypotéku.

Zobrazit

Komerční úvěry a související obchody

Investiční úvěry, revolvingové úvěry, úvěry v cizích měnách, bankovní záruky, dokumentární obchody atd.

Zobrazit

Ostatní

Bezpečnostní schránky, investice, účty notářské úschovy.

Zobrazit

Micro úvěry a kontokorenty

Jak mám dále postupovat, pokud jsem měl u Sberbank CZ micro úvěr či kontokorent.

Zobrazit

Výplaty vkladů z prostředků GSFT

souhrnné informace o výplatě vkladů klientů z prostředků garančního systému finančního trhu

Zobrazit

Insolvenční řízení Sberbank CZ

Má insolvenční řízení vliv na trvání a výši mých pohledávek vůči Sberbank CZ?

Insolvenční řízení nemá vliv na trvání a výši pohledávek věřitelů vůči Sberbank CZ. Výše pohledávky se v důsledku insolvenčního řízení nemění.

Z jakého důvodu mi byly peněžní prostředky vedené na účtu Sberbank CZ v cizí měně konvertovány na české koruny?

Pohledávka v cizí měně musí být v souladu se zákonem přepočítána na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení. To platí rovněž pro pohledávky z účtů vedených u Sberbank CZ v cizí měně. Pokud se pohledávka stala splatnou dříve, přepočítá se pohledávka podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti.

Musím svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení?

Pohledávky věřitelů vůči Sberbank CZ vyplývající z účetnictví Sberbank CZ se považují za automaticky přihlášené okamžikem prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ. Z účetnictví Sberbank CZ vyplývají všechny jí známé pohledávky, například pohledávky z titulu vkladu na účtu, neuhrazené faktury, poměrná část odměny za věrnost, přeplatek za nájem bezpečnostní schránky, vratná záloha na vydání klíčů k bezpečnostní schránce, bonusy při řádném splacení tzv. bonusové půjčky, atd. Tyto pohledávky proto nepřihlašujte.

Pokud však pohledávka nevyplývá z účetnictví Sberbank CZ, musí věřitel podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, aby pohledávka mohla být v tomto řízení uspokojena dle pravidel insolvenčního zákona.

Musím podávat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, pokud jsem již podal přihlášku do likvidace?

Pohledávky věřitelů vůči Sberbank CZ vyplývající z účetnictví Sberbank CZ se pokládají za automaticky přihlášené okamžikem prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ. Z účetnictví Sberbank CZ vyplývají všechny jí známé pohledávky, například pohledávky z titulu vkladu na účtu, neuhrazené faktury, atd. Tyto pohledávky proto nepřihlašujte.

Insolvenční správce zašle do 25. 10. 2022 každému věřiteli, jehož pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank CZ, oznámení, ve kterém mu sdělí výši pohledávky daného věřitele za Sberbank CZ a sdělí mu, že do této výše se jeho pohledávka považuje za přihlášenou.

Musím podávat přihlášku pohledávky z titulu vkladu na bankovním účtu?

Pohledávky z titulu vkladů klientů Sberbank CZ není třeba přihlašovat do insolvenčního řízení, neboť pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví Sberbank CZ se pokládají za přihlášené okamžikem prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ.  

Věřitelé Sberbank CZ, jejichž pohledávka z jakéhokoli důvodu nevyplývá z účetnictví, mohou uplatnit svou pohledávku do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky dle pravidel stanovených insolvenčním zákonem.

Započítává se do výše pohledávky náhrada za pojištěné pohledávky?

Nárok věřitele na náhradu za pojištěnou pohledávku z Fondu pojištění vkladů se do výše pohledávky nezapočítává.

Příklad A

Souhrn pojištěných vkladů klienta (včetně úroků) vedených u Sberbank CZ nepřesahuje částku ve výši ekvivalentu 100.000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) a pohledávka je uspokojována z Fondu pojištění vkladů ve formě výplaty náhrady pohledávky z pojištěného vkladu. 

Pohledávka  klienta nepřesahuje zákonný limit a proto se klientova pohledávka do insolvenčního řízení nepřihlašuje. Tato původní pohledávka klienta je uspokojena náhradou vyplacenou z Fondu pojištění vkladů.

Příklad B

Souhrn pojištěných vkladů klienta (včetně úroků) vedených u Sberbank CZ přesahuje částku ve výši ekvivalentu 100.000 EUR (cca 2,5 mil. Kč).

Pohledávka  klienta přesahuje zákonný limit pojištění vkladů, pohledávka klienta ve výši přesahující zákonný limit pojištění vkladů se proto do insolvenčního řízení přihlašuje a takováto pohledávka je považována automaticky přihlášenou ve výši přesahující zákonný limit pojištění vkladů.

Jak se dozvím, že moje pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení?

Městský soud v Praze prohlásil konkurs na majetek Sberbank CZ dne 26.8.2022. Insolvenční správce nejpozději do 60 dnů ode dne prohlášení konkursu zašle každému věřiteli, jehož pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank CZ, oznámení, ve kterém mu sdělí výši pohledávky daného věřitele za Sberbank CZ a sdělí mu, že do této výše se jeho pohledávka považuje za přihlášenou.

Jak mám postupovat, pokud jsem neobdržel oznámení od insolvenčního správce?

V případě, že věřitel vůbec neobdrží oznámení od insolvenčního správce o své pohledávce, může do 3 měsíců ode dne zveřejnění výtahu z rozhodnutí o prohlášení konkursu v Úředním věstníku Evropské unie uplatnit námitku vůči insolvenčnímu správci, že mu nebylo doručeno oznámení o jeho pohledávce insolvenčním správcem a v námitce uvede výši své pohledávky vůči Sberbank CZ ke dni prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ.

Musím po prohlášení úpadku Sberbank CZ nadále platit úroky z úvěrových závazků?

Úpadek nemá vliv na výši ani splatnost závazků klientů Sberbank CZ ani úroků z těchto závazků vyplývajících, splatnost v tuto chvíli zůstává nezměněna."

Na jaký účet mám provádět pravidelné měsíční splátky?

K provádění pravidelných měsíčních splátek nadále využívejte splátkové účty, které jste využívaly před zjištěním úpadku Sberbank CZ. Detailní instrukce pro splácení úvěrů naleznete na stránce Informace pro klienty ohledně splácení úvěrů. Tyto instrukce zůstávají nadále v platnosti.

Kdy a v jaké výši mi budou peněžní prostředky vyplaceny?

Okamžik výplaty peněžních prostředků a jejich výše se odvíjí od průběhu a trvání insolvenčního řízení. Insolvenční správce vyvíjí veškeré úsilí, aby věřitelé byli uspokojeni co možná nejdříve a v co nejvyšší míře.

Běžné a spořící účty

Jakým způsobem bude naloženo s mým bankovním účtem vedeným u Sberbank CZ, pokud dojde k prodeji klientského portfolia?

V případě prodeje klientského portfolia přejdou na kupujícího závazky a pohledávky mezi Sberbank CZ a jejími klienty, k převodu bankovních účtů nedojde.

Budu platit poplatky za vedení účtu nebo jiné služby, když nemám k účtům přístup?

Poplatky za vedení účtů a jiné služby, ke kterým není přístup, nejsou účtovány, s výjimkou poplatku za zasílání pravidelných výpisů, které banka klientům nadále zasílá.

 

Jak se dostanu ke svým výpisům z účtu? Jak se dostanu k detailům nastavených trvalých příkazů/SIPO/povolených inkas, abych si je mohl založit jinde?

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci zpřístupnila v internetovém bankovnictví pro retailové i komerční klienty možnost ověřit si výši zůstatku na účtu i zadané trvalé platby nebo inkasa z účtu. Nadále však nebude možné provádět přes internetové bankovnictví žádné transakce.

Chci zrušit účet a prostředky převést, jak mám postupovat?

Ke dni 28.2.2022 obdržel Garanční systém finančního trhu „Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.“ Toto oznámení znamená, že banka je povinna ke dni 28.2.2022 předat informace o výši zůstatku na jednotlivých účtech klientů Garančnímu systému finančního trhu. Částka, která odpovídá zůstatku na Vašem účtu ke dni 28.2.2022, Vám bude vyplacena prostřednictvím Komerční banky, a.s. na vybraných pobočkách po předložení dokladu totožnosti, a to do výše 100 % součtu Vašich vkladů, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele. Klient může požádat o zrušení svého účtu, a Sberbank CZ, a.s. v likvidaci všechny přijaté žádosti průběžně zpracovává. Stačí poslat sken vyplněné žádosti - Výpověď ze strany klienta s úředně ověřeným podpisem e-mailem na adresu mail@sberbankcz.cz. Originál žádosti s úředně ověřeným podpisem pak prosím pošlete na brněnskou adresu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, M-Palác, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Budou mi vyplaceny úroky na spořícím účtu?

Úroky připsané k 1.3.2022 budou součástí výplaty prostředků od Garančního fondu.

Byl mi stržen poplatek za vedení účtu a i když jsem splnil podmínky pro vedení zdarma, nebyl mi vrácen. Dostanu jej zpět?

Rozhodný den pro oznámení konečných zůstatků Garančnímu fondu byl dne 28. 2. 2022. Tyto zůstatky budou klientům proplaceny do výše 100 000 Eur. Poplatek za vedení účtu za únor byl stržen 28.2.2022, a proto nebyl zohledněn ve výplatě náhrad z prostředků GSFT. V průběhu března došlo k jeho vrácení na účty klientů (stornování). Poplatky za vedení účtu za březen již byly zrušeny a dále se klientům neúčtují.

Z účtu advokátní / notářské / exekutorské úschovy mi byly strženy peněžní prostředky, které měly být strženy z mého podnikatelského účtu advokáta. Jak mám dále postupovat?

Pokud by byly peněžní prostředky odúčtovány z účtů advokátní / notářské / exekutorské úschovy, případně z podnikatelského účtu příslušného advokáta / notáře / exekutora, nesprávně, je povinností advokáta / notáře / exekutora postupovat tak, aby peněžní prostředky (výnos zpeněžení majetkové podstaty Sberbank CZ) byly z advokátní úschovy vyplaceny (poměrně uspokojeny) způsobem odpovídajícím nároku jeho jednotlivých klientů.

 

Klientem Sberbank CZ je výlučně advokát / notář / exekutor, který si u Sberbank CZ otevřel své účty (včetně účtů úschov) a jehož peněžní prostředky Sberbank CZ eviduje.

 

Následné rozlišení a rozdělení peněžních prostředků (ve formě výnosu zpeněžení majetkové podstaty Sberbank CZ) náležejících advokátovi / notáři / exekutorovi a jeho klientům je proto výlučnou odpovědností advokáta / notáře / exekutora.

Jak bude Sberbank CZ, a.s. v likvidaci řešit případný nepovolený debet u klientů? Pokud například klient platil svou platební kartou na konci února a pak ještě vybral všechny zbylé prostředky na svém účtu, mohl se dostat do nepovoleného debetu, který by nyní rád uhradil.

Pro splácení byly zřízeny speciální účty, uvedené na internetových stránkách ZDE, a jednotliví klienti banky jsou postupně oslovováni ohledně řešení těchto situací prostřednictvím e-mailu.

Jak získám od banky potvrzení o zůstatku na svém běžném účtu ke konci roku?

Výpisy z běžných účtů jsou klientům Sberbank CZ, a.s. v likvidaci k dispozici v internetovém bankovnictví.  Výpisy z úvěrových účtů jsou klientům k dispozici na vyžádání.

Lze převádět finanční prostředky mezi účty jednoho klienta? Pokud má klient například zůstatek na svém účtu v EUR ale čeká ho splátka úvěru z účtu vedeného v Kč, může si mezi nimi své finanční prostředky převést (nebo i bez konverze, pokud má klient prostředky na jednom účtu, ale splátka úvěru by měla proběhnout z jiného účtu)?

Interní převody mezi účty klienta již nejsou bohužel možné. Z jakýchkoli prostředků na účtech již nelze splácet úvěry. Klient musí splácet úvěr prostřednictvím finančních prostředků poslaných na nově určený interní účet ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

 

Jak bude probíhat odúčtování prostředků z klientských účtů, které GSFT již vyplácí klientům Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Aktuálně probíhá a nadále bude probíhat odúčtování finančních prostředků z klientských účtů, které byly nebo budou vyplaceny Garančním fondem. Zúčtování proběhne poměrným způsobem, kdy se podle zůstatků těchto účtů v CZK vypočte poměr vyplacené náhrady rovněž v CZK. U účtů vedených v CZK se tato částka rovnou odúčtuje, u účtů vedených v cizí měně se tato CZK částka konvertuje zpět do původní měny a v této částce se odúčtuje. U klientů do limitu pojištění to bude znamenat, že se odúčtuje 100 %. U klientů s více účty a celkovým zůstatkem, proběhne zúčtování dle níže uvedeného ilustračního příkladu. Odúčtování proběhne automaticky.

Účet
Měna Zůstatek CCY Kurz 28.02.2022 Zůstatek CZK ekvivalent Poměry Poměrná výplata v CZK Poměrná výplata v měně CCY Zůstatek CCY po odúčování
 Účet 1  CZK  1 000 000,00  1,000  1 000 000,00  10,84%  271 040,11  271 040,11  728 959,89
 Účet 2  CZK  352 689,32  1,000  352 689,32  3,82%  95 592,95  95 592,95  257 096,37
 Účet 3  USD  56 325,33   22,325  1 257 462,99  13,64%  340 822,90  15 266,42  41 058,91
 Účet 4  EUR  116 593,30  24,995  2 914 249,53  31,60%  789 878,49  31 601,46  84 991,84
 Účet 5  CHF  125 683,00  24,176  3 038 512,21  32,95%  823 558,67  34 065,13  91 617,87
 Účet 6  CZK  658 968,44  1,000  658 968,44  7,15%  178 606,88  178 606,88  480 361,56
         9 221 882,49  100,00%  2 499 500,00    
     Výplata z GSFT v CZK:    2 499 500,00        

Hypotéky

Co s hypotékou, kde je podepsaná hypoteční smlouva, nedošlo k jejímu čerpání, ale existuje zástavní právo na zastavené nemovitosti v Katastru nemovitostí?

Pokud se jedná o hypotéku s nezahájeným čerpáním, můžete si požádat přes změnovou žádost o ukončení smluvního vztahu s bankou. Změnovou žádost zašlete na hyposervis@sberbankcz.cz. Na základě změnové žádosti vám banka vyhotoví dodatek, změnovou žádost lze dohledat v sekci Aktuální dokumenty Sberbank ke stažení | Sberbank. Po vyhotovení a podpisu dodatku všemi smluvními stranami vyhotoví banka i kvitance (pokud již vázne zástavní právo na zastavované nemovitosti). Kvitance se standardně vydávají do 30 dnů od splacení závazku/odstoupení od smlouvy. Následně si na základě kvitance musíte zajistit výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí.

Nebudete hradit poplatky za dodatek, za vyčíslení dluhu, za vydaná potvrzení ani za nezahájení čerpání. Jediným nákladem bude tedy úhrada výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí (pokud již bylo zástavní právo zapsáno).

Kdy bude banka vystavovat potřebná potvrzení pro zpracování refinancování hypotéky, kde je vyčíslen zůstatek úvěru, účet a termín, dokdy je potřeba dlužnou částku zaplatit?

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci tato potvrzení (vyčíslení zůstatku) vystavuje i nadále. Z důvodu vyšší poptávky nejsme schopni žádosti odbavit ve standardních lhůtách. Prosíme o trpělivost. Žádost o předčasné splacení lze podat prostřednictvím změnové žádosti, která je ke stažení v sekci Aktuální dokumenty Sberbank ke stažení | Sberbank. Podepsanou žádost prosím doručte na mail hyposervis@sberbankcz.cz.

Pokud již Sberbank CZ, a.s. v likvidaci potvrzení pro refinancování hypotéky klientovi vystavila, je stále platné (tedy zda je na oznámené číslo účtu nadále možné úvěr splatit).

Ano, pokud již klient disponuje takovým vyčíslením zůstatku úvěru, pak je stále platné vč. čísla účtu pro splacení zůstatku úvěru. Je důležité, aby klient nezapomněl vložit variabilní symbol platby, který má uvedený v již vydaném potvrzení (vyčíslení).

 

Jak mohu zrušit Pojištění schopnosti splácet k hypotečnímu úvěru?

Pošlete vyplněný formulář „ŽÁDOST O ZMĚNU / POŽADAVEK K POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTÉČNÍ ÚVĚR“ na emailovou adresu hyposervis@sberbankcz.cz.
Žádost o změnu musí být podepsaná pojištěným i všemi případnými spoludlužníky a tyto podpisy musí být také úředně ověřeny. Pojištění zanikne ke konci kalendářního měsíce v případě, že bude emailová žádost doručena alespoň 5 pracovních dnů před koncem kalendářního měsíce. Pokud tato podmínka nebude splněna, bude pojištění zrušeno až ke konci měsíce následujícího. Pozor: pokud požádáte o zrušení p
ojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr, dojde následně k odebrání slevy na úrokové sazbě poskytnuté dle úvěrové smlouvy za sjednané Pojištění schopnosti splácet.

Jak postupovat u rozčerpaných nebo dosud nenačerpaných hypotečních úvěrů?

Pokud máte hypotéku rozčerpanou a budete chtít stále čerpat, je potřeba si převést svoji hypotéku k jiné bankovní instituci. Učiníte tak prostřednictvím žádosti o předčasné splacení. Změnovou žádost k předčasnému splacení naleznete na webu ZDE. Tu následně doručte na mailovou adresu hyposervis@sberbankcz.czPokud máte již se Sberbank CZ, a.s. v likvidaci podepsanou úvěrovou hypoteční smlouvu, ale zatím nedošlo k čerpání, banka vás může v následujících dnech kontaktovat s návrhem dodatku, prostřednictvím kterého s vámi ukončí smluvní vztah, případně můžete o tento krok požádat Vy. Pokud v katastru nemovitostí vázne již zástavní právo ve prospěch Sberbank CZ a.s. v likvidaci, dojde po podepsání dodatku k jeho výmazu. Pak si budete moci o nový hypoteční úvěr zažádat v jiné bance.

Součástí mé měsíční splátky hypotéky je také pojištění schopnosti splácet u pojišťovny Cardif. Bude případně pojišťovna nadále plnit své závazky a je smlouva nadále platná i po ukončení činnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci a přechodem mé hypotéky na jinou banku?

Po převzetí vaší hypotéky jinou bankou nebude sjednané pojištění schopnosti splácet nadále platné a to proto, že pojišťovna má uzavřenou rámcovou smlouvu se Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, nikoli s konkrétním klientem. Pojišťovna však bude plnit veškeré své závazky u všech pojistných událostí, které se udály až do zániku smlouvy o pojištění schopnosti splácet, a to i zpětně. Případné dotazy na konkrétní pojistné plnění prosím směřujte přímo na Cardif.

Pokud mám sazbu hypotéky u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci zafixovánu až do roku 2031, mohu se spolehnout, že podmínky fixace dodrží i banka, která moji hypotéku převezme? Je to někde v zákoně ošetřeno?

Dohodnuté smluvní podmínky ohledně hypotéky klienta Sberbank CZ, a.s. v likvidaci jsou závazné až do konce sjednané fixace. Banka v tuto chvíli neví, zda bude někdo jiný přebírat hypoteční portfolio Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Do té doby jsou klienti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci nadále povinni hradit řádné měsíční splátky na tzv. splátkové účty, o kterých byli bankou informováni prostřednictvím e-mailu (nebo dopisu).

Jak to bude s již schválenou hypotékou, kterou klient dosud nezačal čerpat, a očekával uvolnění finančních prostředků v nejbližší době s cílem pořídit si nemovitost?

Pokud máte již se Sberbank CZ, a.s. v likvidaci podepsanou úvěrovou hypoteční smlouvu, ale zatím nedošlo k čerpání, banka vás může kontaktovat s návrhem Dodatku, prostřednictvím kterého s vámi ukončí smluvní vztah, případně se na banku můžete obrátit Vy. Pokud v Katastru nemovitostí vázne již zástavní právo ve prospěch Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, dojde po podepsání Dodatku k jeho výmazu. Pak si budete moci o nový hypoteční úvěr zažádat v jiné bance.

Jak získám od banky potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky za rok 2021?

Potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky jste obdrželi prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou jste bance oznámili při zřízení běžného účtu/případně při sjednání hypoteční úvěru ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Heslo k potvrzení je vaše rodné číslo, případně u cizinců je heslem číslo hypoteční smlouvy. Pokud ho nemůžete nalézt, volejte prosím na infolinku banky, kolegové vám s potvrzením pomohou.

Co s hypotékou, pokud je rozčerpaná a potřebuji nadále čerpat?

Pokud se jedná o rozčerpanou hypotéku a potřebujete prostředky nadále čerpat, pak je potřeba převést si hypoteční úvěr do jiné banky. Podejte prosím změnovou žádost o předčasné splacení hypotečního úvěru u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Změnovou žádost lze dohledat v sekci Aktuální dokumenty Sberbank ke stažení | Sberbank. Následně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci odbaví takový požadavek standardně (s možnou časovou prodlevou) a vyhotoví vyčíslení dluhu, včetně kvitancí. Nebudete hradit poplatky za vyčíslení dluhu, za vydaná potvrzení, ani poplatek za nedočerpání. Jediným nákladem bude tedy úhrada výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí.

Co s rozpracovanou hypoteční žádostí, u které jsem ještě nestihl/nestihla podepsat úvěrovou smlouvu?

Pokud se jedná o rozpracované hypoteční úvěry, kdy už je záznam v Registrech, pak lze opět ze strany klienta požádat banku o vystavení potvrzení, že nedošlo k uzavření smluvního vztahu a tedy ani k nezahájení čerpání hypotečního úvěru.

Co mám dělat, pokud mám rozčerpanou hypotéku, ale už nechci dále čerpat? Můžu začít hypotéku splácet?

Pokud již nechcete dále čerpat prostředky z hypotéky, lze začít řádně (měsíčně) splácet prostřednictvím anuitní splátky (tj. postupné umořování jistiny a úroků). Prosíme, vyplňte změnovou žádost (naleznete ZDE) a zašlete na e-mailovou adresu hyposervis@sberbankcz.cz, abychom splácení mohli nastavit. Za změnu nebudete hradit žádný poplatek. Upozorňujeme, že výše splátky bude odpovídat smluvně sjednané výši řádné měsíční splátky, která je uvedena ve smlouvě o sjednání hypotečního úvěru.

Internetové bankovnictví

Do kdy budu moci využívat internetové bankovnictví?

Sberbank CZ aktuálně nezamýšlí ukončení poskytování služby internetového bankovnictví. Služba internetové bankovnictví zůstává klientům Sberbank CZ nadále přístupná. Není však možné přes něj  provádět žádné internetové transakce.

Je dostupný systém Multicash?

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci zpřístupnila Multicash v pasivním módu od 7. 3. 2022. V současné době není možné v tomto systému provádět žádné transakce..

Jak mám postupovat, pokud jsem reklamoval platbu svou platební kartou Sberbank CZ, a.s v likvidaci a dosud jsem nedostal zpět peníze?

Vzhledem ke skutečnosti, že Sberbank CZ, a.s. v likvidaci nadále nedisponuje bankovní licencí, není možné realizovat ani žádné karetní transakce kartami vydanými Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Pokud jste reklamoval platbu Vaší platební kartou před rozhodným dnem (28.2.2022), realizovanou ještě před tímto datem, a obchodník provedl kredit zpět na Vaší kartu, musí mu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci tyto finanční prostředky opět vrátit a Vy se s ním musíte dohodnout na jiném způsobu navrácení Vašich finančních prostředků (např. kreditem na Vaší platební kartu u jiné banky). Výjimku tvoří kreditní platby od 1.3.2022 – 22.3.2022, kdy dané transakce už nebylo možné technicky obchodníkovi vrátit a byly připsány na účty klientů. Tyto připsané transakce nemají vliv na výši výplaty náhrad  z GFST, jelikož k nim došlo až po rozhodném dni, tedy po 28.2. 2022. Dotčené klienty žádáme, aby sledovali naše webové stránky s pokyny, jak následně uplatnit tyto pohledávky vůči Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

Jak mám dále splácet svou kreditní kartu?

Kreditní karty je nutné splácet na karetní účet začínající číslem 9, který naleznete ve výpise ke své kreditní kartě. Vznikne-li vám v souvislosti s řádným splácením nebo předčasným splacením přeplatek na karetním účtu, tento přeplatek evidujeme a považujeme Vás v tomto ohledu za našeho věřitele.

Platí ještě asistenční služby a cestovní pojištění sjednané k platebním kartám Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Asistenční služby Europ Assistance, které jsou poskytovány ke zlatým platebním kartám Mastercard GOLD Personal a Visa GOLD Business, byly platné do 30. 4. 2022; vypořádání událostí, které se udály do tohoto termínu, bude probíhat i po tomto datu. Cestovní pojištění BNP Paribas Cardif zůstává aktivní.

 

Spotřebitelské úvěry a kontokorenty

Vznikl mi nárok na vyplacení bonusu za řádné splácení spotřebitelského úvěru, kdo mi jej vyplatí?

Jestliže Vám vznikl nárok na vyplacení bonusu za řádné splácení spotřebitelského úvěru do 26.8. 2022, jedná se o pohledávku za Sberbank CZ vyplývající z účetnictví Sberbank CZ, která se považuje za automaticky přihlášenou okamžikem prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ, a proto tyto pohledávky nepřihlašujte. Pokud však pohledávka nevyplývá z účetnictví banky k rozhodnému dni, tj. ke dni 26.8.2022, musíte sami posoudit, jak ve vztahu k dané pohledávce (nároku na bonus) postupovat, protože každý případ je jiný a nejde dát obecné doporučení. Pohledávky, které automaticky nevyplývají z účetnictví banky, mohou věřitelé přihlásit do insolvenčního řízení nejpozději do 26. 10. 2022. Poraďte se prosím nejprve se svým právníkem.  

Insolvenční správce zašle do 25. 10. 2022 každému věřiteli, jehož pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank CZ, oznámení, ve kterém mu sdělí výši pohledávky daného věřitele za Sberbank CZ a sdělí mu, že do této výše se jeho pohledávka považuje za přihlášenou.

 

Jak si mohu požádat o změnu v souvislosti se svým spotřebitelským úvěrem u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Požádat lze o změnu data splatnosti měsíční splátky, předčasné částečné i úplně splacení úvěru. Vyplňte Změnový formulář uložený na webu v sekci Ostatní dokumenty a zašlete jeho sken s Vaším úředně ověřeným podpisem zpět mailem na adresu spravauveru@sberbankcz.cz. Originál Změnového formuláře s úředně ověřeným podpisem pak prosím pošlete na brněnskou adresu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, M-Palác, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Splácení půjček - fungují stále trvalé platby? Kam máme posílat peníze?

Splácení úvěrů probíhá formou speciálních splátkových účtů vedených u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, jejichž čísla a bližší informace byly klientům zaslány emailem, či dopisem. V případě, že tyto informace neevidujete, obraťte se prosím na nás.

Když nezaplatím splátku, protože se nedostanu na bankovnictví, bude to moje chyba?

Všichni klienti jsou průběžně informováni o tom, jakým způsobem lze závazky vůči bance plnit. Aktuální situace nemá vliv na povinnost plnit smluvní závazky vůči bance z úvěrových vztahů. Detailní instrukce pro splácení úvěrů naleznete ZDE.

Fungují stále trvalé platby pro splácení půjček? Kam mám posílat peníze?

 Klienti jsou i nadále povinni řádně splácet své úvěry u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. K těmto platbám již nadále není možno využívat trvalé platby, nastavené na účtech vedených u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a budete je muset splácet z účtů vedených u jiných bank. Detailní instrukce pro splácení úvěrů naleznete ZDE.

Pokud splácím úvěr u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, mám na stanovený splátkový účet posílat samotnou splátku úvěru nebo i splátku za pojištění schopnosti splácet úvěr?

Na splátkový účet stanovený ZDE je potřeba nadále platit jak splátku úvěru, tak pojištění schopnosti splácet úvěr, pokud ho máte u svého úvěru sjednáno.

Jak si mohu požádat o předčasné splacení svého spotřebitelského úvěru?

Vyplňte Změnový formulář uložený na webu ZDE a zašlete nám jen sken s Vaším úředně ověřeným podpisem zpět mailem na adresu spravauveru@sberbankcz.cz. Originál Změnového formuláře s úředně ověřeným podpisem pak prosím pošlete na brněnskou adresu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, M-Palác, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Jak mohu zrušit Pojištění schopnosti splácet ke spotřebitelskému úvěru?

Zavolejte na zákaznickou linku Sberbank CZ, a.s. v likvidaci 800 133 444  kde s Vámi operátoři banky požadavek na zrušení pojištění vyřídí. Pojištění zanikne ke konci kalendářního měsíce v případě, že bude telefonická žádost podána alespoň 5 pracovních dnů před koncem daného kalendářního měsíce. Pokud tato podmínka nebude splněna, bude pojištění zrušeno až ke konci měsíce následujícího.

Jak mohu zrušit můj kontokorentní úvěr u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Vyplňte Výpověď smlouvy o KTK_vzor uložený na webu v sekci Ostatní dokumenty a zašlete jeho sken s Vaším úředně ověřeným podpisem zpět mailem na adresu spravauveru@sberbankcz.cz. Originál Změnového formuláře s úředně ověřeným podpisem pak prosím pošlete na brněnskou adresu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, M-Palác, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Bude můj úvěr zesplatněn, tj. bude třeba jej refinancovat do jiné banky, nebo nějaká jiná banka můj úvěr převezme a já jí budu nadále splácet podle podmínek stanovených původní úvěrovou smlouvou uzavřenou s Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Úvěry klientů nebudou zesplatněny. Úvěr/hypotéku je nadále nutné splácet Sberbank CZ, a.s. v likvidaci prostřednictvím tzv. splátkového účtu, o kterém byl každý klient Sberbank CZ, a.s. v likvidaci informován prostřednictvím mailu (nebo dopisu). Pokud by v budoucnu došlo k nějaké změně v této oblasti, budou o tom klienti banky včas informováni.

Mohou ještě klientům Sberbank CZ, a.s. v likvidaci dorazit na jejich běžné účty finanční prostředky, které budou následně použity na řádnou splátku úvěru?

To již možné není. Vzhledem ke ztrátě bankovní licence nemůže Sberbank CZ, a.s. v likvidaci přijímat nové vklady. Klienti jsou však povinni řádně splácet své úvěry u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci z účtů vedených u jiných bank. Řádnou měsíční splátku (plus splátku za pojištění schopnosti splácet, pokud má takové pojištění klient sjednané) musí klient splácet na tzv. splátkový účet, který mu byl zaslán prostřednictvím mailu (nebo dopisem) v minulých dnech.

Kdy mi bude vrácen přeplatek, vzniklý v souvislosti s řádným/předčasným splacením úvěru?

Vznikl-li vám v souvislosti s řádným splácením nebo předčasným splacením přeplatek na úvěrovém účtu, tento přeplatek evidujeme a považujeme Vás v tomto ohledu za našeho věřitele.

Musím žádat o předčasné splacení, konsoliduji-li svůj úvěr jinam?

Pokud žádáte o konsolidaci SBCZ úvěru do jiné banky, není nutné zvlášť žádat o předčasné splacení SBCZ úvěru napřímo u nás, pokud vás k tomu přímo konsolidující banka nevyzve. Samozřejmě je možné požádat o zaslání přesného vyčíslení předčasného splacení úvěru k určitému datu tak, aby nevznikl v rámci předčasného splacení žádný přeplatek. O vyčíslení si můžete požádat standardně mailem na adresu spravauveru@sberbankcz.cz.

Výplaty vkladů z prostředků GSFT

V jakém časovém horizontu se dostanu ke svým penězům?

Peněžní pohledávky klientů jsou vypláceny prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s., a to od 9.3.2022 (pro fyzické a právnické osoby) a od 21.3.2022 (pro vybrané instituce, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků, např. platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři). Bezhotovostní převod bude možné provést na každé z 241 poboček Komerční banky, hotovostní výplatu pak jen na vybraných 40 obchodních místech. Otevírací dobu vybraných poboček najdete na https://www.kb.cz/cs/vyplata-sberbank. Náhradu si lze vyzvednout kdykoliv během tří let od zahájení výplat, tj. do 9. 3. 2025.

Jaké dokumenty budu potřebovat pro vyplacení náhrady prostřednictvím Komerční banky?

Fyzická osoba (občan) potřebuje platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu), Právnická osoba (obchodní společnost, občanské sdružení, atd.) potřebuje originál, úředně ověřenou kopii nebo elektronicky podepsaný platný výpis z Obchodního rejstříku /z jiného veřejného rejstříku, ne starší než 3 měsíce, relevantní  výpis z Evidence skutečných majitelů a průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu (platný občanský průkaz nebo pas). Výplata náhrady musí být provedena v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, kdy v případě výplaty vyšší než 15 000 EUR je potřeba předložit dokumenty ke zjištění totožnosti skutečného majitele, jako je výpis z obchodního rejstříku, notářský zápis, výroční zpráva, knihu akcionářů nebo zakladatelskou listinu a zároveň výpis z Evidence skutečných majitelů.

Jak mám postupovat, pokud jsem nespokojen s výší náhrady, která mi byla vyplacena z prostředků Garančního systému?

Kontaktujte GSFT co nejdříve a podejte reklamaci. Reklamační formulář naleznete na stránkách GSFT zde https://www.garancnisystem.cz/reklamace-vyplata. Oprávněnost Vašeho nároku posoudí GSFT. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci s GSFT úzce spolupracuje, tak aby veškeré oprávněné nároky jejích klientů byly prostřednictvím Komerční banky vyplaceny co nejdříve a ve správné výši. 

Jak mám postupovat v případě pochybností, zda nebyl v rámci náhrady z Garančního systému vyplacen i kontokorentní rámec?

Kontokorenty včetně nevyčerpaného rámce banka na základě množících se dotazů klientů zkontrolovala a konstatuje, že výše náhrady byla napočítána správně. Pokud i přes toto ujištění mají klienti pocit, že při výplatě náhrady došlo k nějakým nesrovnalostem, doporučujeme kontaktovat GSFT co nejdříve s reklamací náhrady. Reklamační formulář naleznete na stránkách GSFT.

Jak budou vypořádány mé finanční prostředky nyní uložené na účtech úschovy?

Vypořádání účtů úschovy z prostředků Garančního systému bohužel nelze očekávat již od 9.3. 2022 vzhledem k délce procesu zpracování těchto požadavků. Aby bylo vypořádání tohoto typu možné, nejprve musí Sberbank CZ, a.s. v likvidaci obdržet potřebné informace od notáře/advokáta, insolvenčního správce, exekutora či dražebníka, a následně tyto informace zpracovat a předat k vypořádání do Garančního systému, který je pak předá Komerční bance. Rychlost vypořádání účtů úschovy tak bude záležet i na rychlosti, s jakou Sberbank CZ, a.s. v likvidaci obdrží v požadované kvalitě všechny potřebné informace. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci je připravena pro rychlé vypořádání účtů úschovy udělat maximum tak, aby klienti měli své finanční prostředky k dispozici co nejdříve.  Podklady týkající se části účtů úschov již byly GSFT předány, o možnosti požádat o výplatu náhrady z těchto účtů Vás GSFT písemně uvědomí. Žádáme klienty, aby nežádali o výplaty z účtů úschov na pobočkách Komerční banky dříve, než takový dopis od GSFT obdrží, protože pokud nebude mít Komerční banka data potřebná k výplatě k dispozici, výplata náhrady nebude provedena.

Komerční úvěry a dokumentární obchody

Jak je to s čerpáním komitovaných úvěrů komerčních klientů? Bude se účtovat závazková provize (commitment fee), pokud je čerpání komitovaných úvěrů pozastaveno?

Čerpání komitovaných úvěrů je zastaveno. Prosíme komerční klienty, aby se v případě dotazů obrátili přímo na svého RM. Committment fee nebude účtován za dobu, kdy nebylo možné čerpat komitovaný úvěr.

 

Jak je to s čerpáním nekomitovaných úvěrů?

Čerpání nekomitovaných úvěrů je rovněž zastaveno. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci již nedisponuje bankovní licencí.

Jak se klienti dozví výši splátky, pokud mají nastaveno kapitálové splácení, kde je klientovi známa jen splátka jistiny úvěru?

Klient se může řídit výší poslední splátky, kterou bance splácel nebo výši na vyžádání sdělí klientovi RM. RM rovněž sděluji klientovi výši zůstatku úvěru pro jeho předčasné splacení.

Může banka zpracovat dokumenty pod exportním akreditivem přijaté od klienta (beneficienta)? Pokud ano, a nemůže zpracovat přijatou platbu, jak má znít platební instrukce?

Dokumenty je možné zpracovat, avšak vzhledem k tomu, že banka nemůže přijmout platbu, u avizovaných akreditivů je klientovi doporučováno prezentovat dokumenty přímo do vystavující banky za součinnosti jiné banky klienta, nebo prostřednictvím obchodního partnera požádat o přesměrování (další avizování) akreditivu do jiné banky.

Je ještě možné realizovat přes Sberbank CZ, a.s. v likvidaci platby zadáním elektronických nebo papírových platebních příkazů?

Žádné platební příkazy nyní není možné realizovat. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci již nedisponuje bankovní licencí.

Jaký je status dříve vystavených bankovních záruk?

Již vystavené bankovní záruky jsou stále platné, není však možné provést jejich změnu ani vystavit nové bankovní záruky. Beneficient má možnost platnou a účinnou záruku uplatnit, čímž beneficientovi vzniká v případě vyhovujícího uplatnění pohledávka za bankou. Bankovní záruky je však nadále možné snižovat či ukončit před stanoveným datem platnosti v souladu s jejich podmínkami.

Může banka zpracovávat přijaté platby ve prospěch klientů pod dokumentárními obchody?

Ne. Na žádost klienta a dle jeho instrukcí banka provede pouze změnu platebních instrukcí pro dlužníka.

Když má klient v bance úvěr a zároveň depozita – může udělat předčasnou splátku?

Nikoliv, běžné účty byly blokovány, klient proto nemůže dále nakládat s prostředky, které měl na svém účtu ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Náhradu vkladů až do pojištěné výše v současné vyplácí klientům banky GSFT prostřednictvím poboček Komerční banky. Předčasnou splátku může klient udělat pouze ze svého účtu u jiné banky.

Jsou pozastaveny všechny služby klientům včetně nezávazného platebního instrumentu - obstarání dokumentárního inkasa?

Ano, tyto služby nelze v současné době poskytovat. Stávající otevřené obchody jsou v součinnosti s klientem/instruující stranou ukončovány nebo přesměrovány.

Je možné na základě instrukce vystavující/potvrzující banky avizovat dříve přijatý a avizovaný dokumentární akreditiv SWIFTem do další banky?

Akreditiv je možné avizovat do další avizující banky na základě instrukce vystavující banky a za předpokladu existence korespondenčního vztahu s další avizující bankou na úrovni RMA (je možné vyměňovat klíčované swiftové zprávy), nebo je možné akreditiv avizovat poštou (doporučeno pouze pro případy avizování do banky sídlící v ČR).

Je závazek banky z potvrzení akreditivu stále platný? Bude banka účtovat provize za potvrzení akreditivu?

Závazek Sberbank CZ, a.s. v likvidaci z potvrzení akreditivu je platný. K úhradě splatné závazkové provize za období platnosti závazku  banky bude klient, k tíži kterého má být provize účtována, písemně vyzván.

 

Je klient za současné situace dále povinen splácet své úvěry u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

ANO, klient je povinen splácet své úvěry u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci i nadále. Banka nemůže dále poskytnout ani prodloužit čerpání již poskytnutých kontokorentních a revolvingových úvěrů, včetně opětovného čerpání již poskytnutých tranší, ani vystavit či prodloužit žádné bankovní záruky. Výše uvedené rozhodnutí a s ním přijatá opatření však nemají vliv na konečnou splatnost poskytnutých kontokorentních a revolvingových úvěrů ani na řádné splácení investičního úvěru. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci upozorňuje své klienty, že jsou i nadále vázáni povinností plnit své závazky dle uzavřené úvěrové smlouvy a stanoveného splátkového kalendáře. V opačném případě se klienti mohou dostat do porušení úvěrové smlouvy s důsledky z toho plynoucími. Pro řádné provádění pravidelných měsíčních splátek úvěru byl (ke každému úvěru) vytvořen ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci zvláštní splátkový účet.

Jakým způsobem je možné splácet investiční úvěry firemních klientů?

Pro každý splátkový úvěr byl ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci vytvořen speciální interní účet, kam je nutno směřovat splátky těchto úvěrů. Čísla účtů pro splátky budou jednotlivým firemním klientům komunikována prostřednictvím jejich „bankovních poradců“ (RM). Klient je k datu každé splátky povinen na tomto speciálním účtu zajistit dostatek finančních prostředků na realizaci této splátky.

 

Jsou umožněny mimořádné splátky nebo předčasná splacení celých úvěrů?

Ano. Postup je obdobný jako při pravidelných splátkách. Na splátkový účet ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci klient pošle prostředky ve výši požadované mimořádné splátky nebo nesplaceného zůstatku investičního úvěru. V případě splacení celého úvěru (např. refinancování jinou bankou) klient podává standardní žádost a předčasné splacení úvěru a RM mu vyčíslí výši úvěru včetně případných nákladů předčasného splacení.

Jaký je postup v případě, že úvěrová smlouva požaduje provedení mimořádné splátky úvěru z přijaté dotace?

Banka vystaví klientovi souhlas se směřováním platby dotace na interní splátkový účet pro daný úvěr, ze kterého bude následně provedena mimořádná splátka úvěru.

Jakým způsobem je možno splatit revolvingové úvěry?

Ke každé revolvingové lince je vytvořen jeden interní splátkový účet ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, který klientovi sdělí jeho RM. Na tento účet je klient povinen v době splatnosti revolvingové tranše zaslat finanční prostředky, ze kterých bude tato tranše splacena. Po úplném splacení všech tranší je možno ukončit smlouvu o revolvingovém úvěru formou dodatku a uvolnit jeho zajištění.

Jakým způsobem je možno splácet kontokorentní úvěry?

Na webových stránkách banky jsou uvedeny účty pro splácení kontokorentních úvěrů, kam klient v případě splacení kontokorentu zasílá finanční prostředky. Výši finančních prostředků, které odpovídají čerpané části kontokorentního úvěru, sdělí klientovi RM. Výše uvedený postup platí jak pro splácení čerpaných částí kontokorentních úvěrů, tak pro nepovolené debety na běžných účtech, které vznikly zaúčtováním plateb v době, kdy byly s ohledem na omezení aktivit banky debetní transakce omezeny.

Jaký je variabilní symbol platby pro splacení úvěru?

Pro splátku investičního úvěru je variabilním symbolem číslo tohoto úvěru (6-timístné číslo). Pokud má klient více úvěrů, tak pro každý úvěr je nutno vytvořit samostatnou platbu pro daný úvěr na určený splátkový účet s variabilním symbolem odpovídajícímu číslu úvěru. Jedna souhrnná platba za všechny úvěry klienta není možná – nedošlo by ke spárování s konkrétními úvěry. Pro splátku tranše revolvingového úvěru je variabilním symbolem rovněž číslo této tranše. Toto číslo není klientům zpravidla známo a na vyžádání jej sdělí RM. Pro splátky zůstatků na účtech (kontokorentní a nepovolené debety) se jako VS aplikuje číslo tohoto běžného účtu.

Povolí banka zápisy na LV zástavy ve 2. pořadí v případě refinancování?

Ano. Tento zápis však podléhá schválení banky, kde bude vyhodnoceno, zda je možné toto bez dalších podmínek provést. Základní podmínkou pro povolení zápisu na LV je úplné splacení všech úvěrů, které jsou nemovitostmi na daném LV zajištěny.

Je možno po provedení mimořádné splátky přepočítat výši pravidelné splátky úvěru?

Ano, na písemnou žádost klienta. Není však možné prodloužit finální smluvně danou splatnost úvěru. Na novou výši splátky klient s bankou podepíše standardní dodatek k úvěrové smlouvě.

Je možné provádět zápočty mezi pohledávkami klienta za Sberbank CZ, a.s. v likvidaci vůči pohledávkám banky za klientem?

S ohledem na aktuální situaci banky není zatím bohužel možné ze strany banky provádět jednostranné zápočty či návrhy na dohodu o zápočtu pohledávek klienta za Sberbank CZ, a.s. v likvidaci proti úvěrovým pohledávkám banky za klientem. Banka si je vědoma této obtížné situace a omlouvá se klientům za komplikace, které musí nyní řešit. S ohledem na aktuální stav a jeho vyhodnocování je nutné, aby vedení banky postupovalo obezřetně ve vztahu ke všem věřitelům. Jedním ze základních pravidel takového přístupu je zákaz zvýhodňování, resp. upřednostňování věřitelů. Tato pravidla by mohla být porušena, pokud by banka schválila protiprávní (buď smluvně nedovolený, nebo nezákonný) jednostranný zápočet provedený klientem, nebo se s klientem na zápočtu dohodla. Plné uspokojení pohledávek jednoho klienta způsobené zápočtem by totiž mohlo být provedeno na úkor ostatních věřitelů banky..

Proto banka nemůže schválit jednostranné započtení provedené klientem vůči pohledávkám z úvěru ani neuzavře s klientem dohodu o zápočtu, pokud nebude zápočet požadován v souladu se zákonem. Jakkoli víme, že tato opatření jsou obtížně přijatelná, bylo nutné je implementovat, neboť jakýkoli jiný přístup by mohl vést k právnímu zmatku, neplatným právním úkonům a k tíživým důsledkům vůči bance, jejímu vedení a v neposlední řadě i vůči klientům banky.

Účtuje banka poplatky za úvěrové služby?

S ohledem na aktuální situaci banka neúčtuje poplatky, které souvisí se službami, které nejsou a nemohou být poskytovány. Jedná se zejména o závazkovou provizi za nečerpané zdroje nebo poplatky za zpracování čerpání regulovaných provozních linek.

Ostatní poplatky, které souvisí s úkony, které banka klientům nadále poskytuje (vystavení potvrzení, souhlasu, předčasné splacení, dodatek k úvěru, zpracování dokumentárních obchodů a záruk, atd.) jsou účtovány dle platného sazebníku nebo úvěrové smlouvy. Detailní informace k účtování nebo neúčtování konkrétních úvěrových poplatků sdělí na vyžádání bankovní poradce klienta.

Na jaký účet mám splácet svůj úvěr u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci sjednaný v EUR?

Banka již obeslala jednotlivé klienty s úvěrovými produkty vedenými v EUR s detailní instrukcí ohledně dalšího splácení jejich úvěrů i specifikací nové korespondenční banky, kterou je GENODEFF – DZ BANK AG. Veškeré splátky s datem splatnosti v měsíci únoru byly provedeny, pokud na ně byl na účtech dostatečný zůstatek. Splátky za měsíc březen a následující měsíce však již musí klienti uhradit z účtů vedených u jiných bank dle platebních instrukcí uvedených v dopisu (SWIFT banka příjemce: VBOECZ2X, IBAN příjemce: #IBAN#, Jméno příjemce: #KLIENT_NAZEV#, Číslo úvěru (Variabilní symbol): #CISLO_UVERU#. V případě dotazů se mohou klienti obrátit přímo na svého bankovního poradce, infolinku banky 800 133 444 nebo na e-mail spravauveru@sberbankcz.cz.

Jak je možné získat výpisy k BU nebo úvěrové výpisy?

Zasílání výpisů listinnou formou bylo opět obnoveno. Výpisy z účtů klienta je možné také stáhnout v internetovém bankovnictví nebo na vyžádání u RM. Výpisy z úvěrového účtu jsou klientům k dispozici pouze na vyžádání u jejich RM.

 

Je dle úvěrových podnikatelských smluv nezbytné, aby klient před předčasným splacením požádal Sberbank CZ, a.s. v likvidaci o předchozí souhlas či dodržel nějakou specifickou lhůtu?

Povinnost žádosti o souhlas s předčasným splacením vyplývá z jednotlivých úvěrových smluv. Všechny příchozí žádosti budou řešeny dle aktuálních provozních možností Sberbank CZ, a.s. v likvidaci O předčasné splacení je nutné žádat min 10 pracovních dní před požadovaným datem předčasného splacení. Prosím vyplňte žádost o předčasné splacení s úředně ověřeným podpisem a zašlete nám jí. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci Vám následně vyhotoví dokument se souhlasem k předčasnému splacení úvěru a instrukcemi pro provedení předčasné splátky (včetně poplatků z daného úkonu vyplývajících).

Pokud pošle klient na určený splátkový účet úvěru vyšší částku než celková výše dluhu, dojde pak ze strany Sberbank CZ, a.s. v likvidaci k vrácení přeplatku?

Vrácení případného přeplatku v případě doplacení nebo předčasného splacení úvěru není aktuálně v zákonných možnostech Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

Je možné ještě dočerpat dříve schválený investiční úvěr?

Bohužel jakékoli další čerpání úvěru není možné. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci již nedisponuje bankovní licencí.

Jak mám dále postupovat s derivátovými obchody uzavřenými se Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci  v současné době není oprávněna akceptovat jednostranné započtení provedené klientem ani uzavřít s klientem dohodu o zápočtu, pokud nebude zápočet požadován v souladu se smlouvou a se zákonem. V této souvislosti banka upozorňuje, že se nemůže vzdát svých práv a očekává, že závazky klientů budou splněny. Pro účely splnění těchto závazků byly bankou definovány interní/technické účty.

Pokud má klient s bankou sjednaný derivátový obchod, obdrží od banky detailní instrukci pro platby související s konkrétní transakcí. Tato instrukce se bude týkat také závazků z derivátových obchodů, které měly splatnost 1.3.2022 a později.

 

Banka nemůže v tuto chvíli vyplácet většinu svých peněžitých závazků, ale veškeré pohledávky svých klientů eviduje a uspokojí je, jakmile to bude v souladu se zákonem možné. Pro účely dalších dotazů, možnosti předčasného ukončení transakcí a další informace vztahující se k této problematice banka klientům doporučuje kontaktovat přímo dealery Global Markets Sales, kteří jsou s ohledem na svou odbornost oprávnění s klienty v této oblasti komunikovat:

Bohumský Marek            234 706 846

Chum Martin                   234 706 890

Jelínek Filip                      234 706 986

Lukesová Martina           543 525 710

 

Děkujeme za pochopení. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

Ostatní

Jak se dostanu ke své bezpečnostní schránce ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Prosím kontaktujte svého bankéře nebo napište email na Nasadilova.Hana@sberbankcz.cz který se s Vámi domluví na dalším postupu.

Jak to bude s investicemi do fondů, které byly podmínkou pro získání lepšího úroku na FÉR spoření? Nepřijdeme o tyto investice?

O své investiční nástroje nepřijdete. Podílové listy investičních fondů nespadají do majetku Sberbank CZ, a.s. v likvidaci a nejsou tedy nijak ovlivněny stávající situací; proces převodu podílových listů investičních fondů k novému obchodníkovi s cennými papíry je již možný. Pro více informací kontaktujte svého bankéře, který má k tomuto potřebné instrukce.

Jak je to s převody fondů?

Proces převodů je opět spuštěn, a to jak na fondech NNIP tak i Generali. Pro více informací prosím kontaktujte svého bankéře, který Vám s celým postupem převodu poradí.

Na konci února jsem odprodával prostředky z fondů, kdy se k nim dostanu?

Celý proces je již spuštěn, budete informováni prostřednictvím mailu, kde bude uveden přesný postup. Prostředky budou následně převedeny na Váš účet mimo SBCZ, pro více informací prosím kontaktujte svého poradce.

Kdy si mohu převést dluhopisy k jinému obchodníkovi?

O své investiční nástroje nepřijdete. Dluhopisy nespadají do majetku Sberbank CZ, a.s. v likvidaci a nejsou tedy nijak ovlivněny stávající situací; proces převodu dluhopisů v CZK k novému obchodníkovi s cennými papíry je již možný. Pro více informací kontaktujte svého bankéře, který má k tomuto potřebné instrukce.

Zrealizujete mi převod dluhopisu v zahraniční měně?

Převody dluhopisů v zahraničních měnách bohužel v tuto chvíli nelze realizovat z důvodů nezávislých na Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Odpovědné týmy v bance usilovně pracují na spuštění těchto převodů v co nejrychlejším možném termínu. Jakmile bude možné převod na zahraniční dluhopis zadat, tak Vám dají naši bankéři neprodleně vědět.

Kdy obdržím výplatu kuponu mnou drženého dluhopisu?

Kupony, stejně jako další výnosy z investičních nástrojů klientů Sberbank CZ, nepatří do majetkové podstaty Sberbank CZ. Banka Vás bude v nejbližší době kontaktovat ohledně jejich výplaty.

Micro úvěry a kontokorenty

Musím nadále platit poplatek za správu svého kontokorentu?

Ano, daný poplatek je stále nutné hradit. Poplatek prosím uhraďte na účty dle měny poskytnutého kontokorentu, a to:

  • 9200147446/6800 (CZK)
  • 9200147454/6800 (EUR)
  • 9200147462/6800 (GBP)
Variabilní symbol: číslo účtu KTK

Musím stále hradit poplatek za správu svého investičního úvěru?

Ano, daný poplatek je stále nutné hradit. Poplatek prosím zasílejte se splátkou firemního úvěru dle obdržených instrukcí pro splácení Vašeho úvěru.

Jak mám provést úplné splacení svého firemního úvěru?

O předčasné splacení je nutné žádat min 10 pracovních dní před požadovaným datem předčasného splacení. Prosím vyplňte žádost o předčasné splacení s úředně ověřeným podpisem a zašlete nám jí z Vašeho kontaktního emailu na micro_rm@sberbankcz.cz . Sberbank CZ, a.s. v likvidaci Vám následně vyhotoví dokument se souhlasem k předčasnému splacení úvěru a instrukcemi pro provedení předčasné splátky (včetně poplatků z daného úkonu vyplývajících).

 

Jak mám provést úplné splacení svého firemního kontokorentu?

O předčasné splacení je nutné žádat min 10 pracovních dní před požadovaným datem předčasného splacení. Prosím pošlete Váš požadavek na splacení z Vašeho kontaktního emailu na micro_rm@sberbankcz.cz . Připravíme Dohodu o ukončení smlouvy, která bude obsahovat číslo účtu, částku ke splacení a datum splatnosti. Dohodu o ukončení smlouvy nám pak prosím zašlete poštou s Vaším úředně ověřeným podpisem na adresu: Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a.s., Loan Back office, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Lze provést částečné splacení firemního kontokorentu?

Ano, prostředky pro částečné splacení firemního kontokorentu vedeného v CZK jednoduše uhraďte na číslo účtu 9200147446/6800. Jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho účtu Kontokorentu. Platby pro splácení kontokorentu vedeného v EUR zasílejte na IBAN CZ07 6800 0000 0092 0014 7454 přes SWIFT (SEPA nelze použít): SWIFT banka příjemce: VBOECZ2X; Korespondenční banka: GENODEFF – DZ BANK AG.

Jak mám postupovat u rušení nečerpaného kontokorentu?

Pošlete nám požadavek na zrušení nečerpaného kontokorentu na e-mailovou adresu micro_rm@sberbankcz.cz a my Vám připravíme Dohodu k ukončení kontokorentu. Tuto dohodu podepíšete, necháte si ověřit svůj podpis a následně nám ji zašlete zpátky na adresu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a.s., Loan Back office, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Na jaký účet mám splácet svůj úvěr u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci sjednaný v EUR?

Banka již obeslala jednotlivé klienty s úvěrovými produkty vedenými v EUR s detailní instrukcí ohledně dalšího splácení jejich úvěrů. Veškeré splátky s datem splatnosti v měsíci únoru byly provedeny, pokud na ně byl na účtech dostatečný zůstatek. Splátky za měsíc březen a následující měsíce však již musí klienti uhradit z účtů vedených u jiných bank dle platebních instrukcí uvedených v dopisu. Upozorňujeme, že není možné zasílat SEPA platbu, je potřeba zaslat prostřednictvím SWIFT. V případě dotazů se mohou klienti obrátit přímo na Infolinku banky 800 133 444 nebo na e-mail micro_rm@sberbankcz.cz.

Kde zjistím výši zaplacené jistiny a úroky u svého firemního úvěru?

Výše zaplacené jistiny za konkrétní měsíc je uvedena na měsíčním výpisu z úvěrového účtu. Co se týče úroků, je to rozdíl výše měsíční splátky a zaplacené jistiny dle výpisu z úvěrového účtu. Případně nás prosím kontaktujte a my vám zašleme splátkový kalendář.