Proč službu aktivovat?

Podpis dokumentu kdykoliv

Kryptograficky zabezpečená komunikace na on-line bázi s naší bankou dostupná 24 hodin denně.

Bleskové podepsání dokumentu

Žádné návštěvy pošty nebo pobočky. Během minut je dokument podepsaný přímo z Vaší kanceláře.

Už žádné papíry

Nemusíte řešit do jaké přihrádky s dokumenty. Všechny za Vás archivujeme na bezpečné místo.

Co potřebuji k aktivaci služby?

1. Získat elektronický certifikát

Musíte být držitelem kvalifikovaného certifikátu pro elelektronický podpis (s uvedeným jménem, příjmením a organizací) vydaným První certifikační autoritou, a.s., který bude uložen na HW prostředku.

Pokud takový certifikát ještě nevlastníte, rádi Vám pomůžeme s naším partnerem.

2. Podepsat smlouvu

Poté již jen stačí podepsat poslední papírovou smlouvu o uzavírání smluvní dokumentace s použitím elektronického podpisu v aplikaci eSign.

Stačí kontaktovat Vašeho bankéře, který je již zcela obeznámen s aplikací eSign.

Jak získat elektronický certifikát

Než začneme

Partnerem Sberbank CZ, a.s. pro vydávání kvalifikovaných certifikátů je První certifikační autorita, a.s. (dále též „I.CA“), jež poskytuje kvalifikované služby vytvářející důvěru v souladu s EU a CZ legislativou.

První certifikační autorita, a.s. tak v kooperaci se Sberbank CZ, a.s. nabízí možnost jednoduchého pořízení kvalifikovaného elektronického certifikátu na HW prostředku pro klienty Sberbank CZ, a.s. na svých pobočkách po celé ČR.

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis uložený na HW prostředku poskytuje mnohem více než pouhý vstup do aplikace eSign:

 • Možnost využití kvalifikovaného elektronického certifikátu pro tvorbu nejvyšší formy elektronického podpisu i pro jiné komunikační účely.
 • Elektronický podpis založený na kvalifikovaném elektronickém certifikátu je uznatelný v rámci celé EU a je možné s ním tudíž komunikovat i s úřady v ČR

První certifikační autorita, a.s.

I.CA

Webové stránky

Získání certifikátu osobně

Na pobočce I.CA, kde zároveň poskytují hardware si sjednejte schůzku. Seznam těchto poboček můžete nalézt na webu I.CA - Pobočky s HW

 • Doporučujeme se s danou pobočkou spojit a domluvit termín návštěvy.
 • Předložit pracovníkovi I.CA Formulář klient Sberbank CZ, a.s. (ke stažení)
 • Doporučujeme se dotázat na produkt I.CA Premium USB, jehož součástí je kombinace služby Twins (kvalifikovaný a komerční certifikát), čipové karty Starcos a USB tokenu (čtečky) do počítače. Tedy vše co budete potřebovat s garantovanou funkčností. Seznam produktů a jejich ceny lze nalézt na webu I.CA - Ceník

Pro vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bude potřeba ověřit vaši totožnost podle potřebné legislativy ČR a EU. Nezapomeňte s sebou na schůzku vzít následující:

 • Občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Další doklad totožnosti (ideálně ŘP)
 • Dokument prokazující existenci organizace nebo společnosti (originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského oprávnění apod.; není vyžadováno, je-li organizace uvedena na www.justice.cz)
 • Úředně ověřené potvrzení o zaměstnání (vzor ke stažení), není-li žadatel uveden ve výpisu z obchodního rejstříku

Samotná schůzka je otázkou minut. Na pobočce I.CA postupně realizujete následující úkony:

 • Předložení a ověření dokladů a potřebných dokumentů
 • Výběr HW prostředku, který má přednastaven PIN a PUK
 • Vydání kvalifikovaného certifikátu
 • Instalace kvalifikovaného certifikátu na HW prostředek
 • Fyzický podpis dokumentů I.CA k vydanému elektronickému kvalifikovanému certifikátu

Nezapomeňte si zkontrolovat následující údaje. Díky nim Vás naše aplikace eSign pozná.

 • Jméno a příjmení musí být uvedeno stejně jako ve smlouvě - O uzavírání smluvní dokumentace s použitím elektronického podpisu v aplikaci eSign, kterou uzavíráte se Sberbank CZ,a.s.
 • Organizace musí být uvedena ve stejném tvaru, jako na Justici (www.justice.cz)

Instalace obslužné aplikace na PC

Aby si počítač rozuměl se čtečkou a dokázal přečíst údaje z Vaší čipové karty získané v procesu výše, je potřeba na všechny Vaše PC se kterými budete chtít aplikaci eSign používat nainstalovat malou obslužnou aplikaci od I.CA zvanou SecureStore. Aplikace je zdarma a instalace zabere pár okamžiků. Je dostupná pro Windows, macOS a nejnovější verzi stáhnete kdykoliv ze stránek I.CA - Aplikace ke stažení.

Možnosti kontaktování