Proč službu aktivovat?

Podpis dokumentu kdykoliv

Kryptograficky zabezpečená komunikace na on-line bázi s naší bankou dostupná 24 hodin denně.

Bleskové podepsání dokumentu

Žádné návštěvy pošty nebo pobočky. Během minut je dokument podepsaný přímo z Vaší kanceláře.

Už žádné papíry

Nemusíte řešit do jaké přihrádky s dokumenty. Všechny za Vás archivujeme na bezpečné místo.

Co potřebuji k aktivaci služby?

1. Získat elektronický certifikát

Musíte být držitelem kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis (s uvedeným jménem, příjmením a organizací) vydaným První certifikační autoritou, a.s., který bude uložen na HW prostředku.

Pokud takový certifikát ještě nevlastníte, rádi Vám pomůžeme s naším partnerem.

2. Podepsat smlouvu

Poté již jen stačí podepsat poslední papírovou smlouvu o uzavírání smluvní dokumentace s použitím elektronického podpisu v aplikaci eSign.

Stačí kontaktovat Vašeho bankéře, který je již zcela obeznámen s aplikací eSign.

Jak získat elektronický certifikát

Než začneme

Partnerem Sberbank CZ, a.s. pro vydávání kvalifikovaných certifikátů je První certifikační autorita, a.s. (dále též „I.CA“), jež poskytuje kvalifikované služby vytvářející důvěru v souladu s EU a CZ legislativou.

První certifikační autorita, a.s. tak v kooperaci se Sberbank CZ, a.s. nabízí možnost jednoduchého pořízení kvalifikovaného elektronického certifikátu na HW prostředku pro klienty Sberbank CZ, a.s. na svých pobočkách po celé ČR.

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis uložený na HW prostředku poskytuje mnohem více než pouhý vstup do aplikace eSign:

 • Možnost využití kvalifikovaného elektronického certifikátu pro tvorbu nejvyšší formy elektronického podpisu i pro jiné komunikační účely.
 • Elektronický podpis založený na kvalifikovaném elektronickém certifikátu je uznatelný v rámci celé EU a je možné s ním tudíž komunikovat i s úřady v ČR

První certifikační autorita, a.s.

I.CA

Webové stránky

Získání certifikátu osobně

Na pobočce I.CA, kde zároveň poskytují hardware si sjednejte schůzku. Seznam těchto poboček můžete nalézt na webu I.CA - Pobočky s HW

 • Doporučujeme se s danou pobočkou spojit a domluvit termín návštěvy.
 • Předložit pracovníkovi I.CA Formulář klient Sberbank CZ, a.s. (ke stažení)
 • Doporučujeme se dotázat na produkt I.CA Premium USB, jehož součástí je kombinace služby Twins (kvalifikovaný a komerční certifikát), čipové karty Starcos a USB tokenu (čtečky) do počítače. Tedy vše co budete potřebovat s garantovanou funkčností. Seznam produktů a jejich ceny lze nalézt na webu I.CA - Ceník

Pro vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bude potřeba ověřit vaši totožnost podle potřebné legislativy ČR a EU. Nezapomeňte s sebou na schůzku vzít následující:

Samotná schůzka je otázkou minut. Na pobočce I.CA postupně realizujete následující úkony:

 • Předložení a ověření dokladů a potřebných dokumentů
 • Výběr HW prostředku, který má přednastaven PIN a PUK
 • Vydání kvalifikovaného certifikátu
 • Instalace kvalifikovaného certifikátu na HW prostředek
 • Fyzický podpis dokumentů I.CA k vydanému elektronickému kvalifikovanému certifikátu

Nezapomeňte si zkontrolovat následující údaje. Díky nim Vás naše aplikace eSign pozná.

 • Jméno a příjmení musí být uvedeno stejně jako ve smlouvě - O uzavírání smluvní dokumentace s použitím elektronického podpisu v aplikaci eSign, kterou uzavíráte se Sberbank CZ,a.s.
 • Organizace musí být uvedena ve stejném tvaru, jako na Justici (www.justice.cz)

Instalace obslužné aplikace na PC

Aby si počítač rozuměl se čtečkou a dokázal přečíst údaje z Vaší čipové karty získané v procesu výše, je potřeba na všechny Vaše PC se kterými budete chtít aplikaci eSign používat nainstalovat malou obslužnou aplikaci od I.CA zvanou SecureStore. Aplikace je zdarma a instalace zabere pár okamžiků. Je dostupná pro Windows, macOS a nejnovější verzi stáhnete kdykoliv ze stránek I.CA - Aplikace ke stažení.

Časté dotazy

Jsem držitelem kvalifikovaného certifikátu z důvodu komunikace se státní správou, mohu tento certifikát použít i pro komunikaci se Sberbank a.s.?

V tomto případě záleží na tom, zda jste držitelem zaručeného podpisu nebo kvalifikovaného podpisu. Sberbank a.s. vyžaduje kvalifikovaný podpis. Státní správa vyžaduje min. zaručený podpis. Jaký je rozdíl v daných podpisech se dozvíte například na stránkách České pošty nebo I.CA. Stručně řečeno:

 • Zaručený podpis - zaručený elektronický podpis je uznáván všemi orgány veřejné moci v ČR. Kvalifikovaný certifikát je uložený v počítači, není uložen na kvalifikovaném prostředku. Nižší úroveň zabezpečení.
 • Kvalifikovaný podpis - nejvyšší forma elektronického podpisu povinně uznávaná i v celé EU. Kvalifikovaný certifikát je uložený na kvalifikovaném prostředku. Nejvyšší úroveň zabezpečení.

Pokud splňujete podmínky kvalifikovaného podpisu, tj. Váš kvalifikovaný certifikát byl přímo generován na kvalifikovaný prostředek (čipová karta/token s vloženou čipovou kartou), ověřte si, zda obsahuje tyto informace: jméno, příjmení, organizace. Pokud ano, splňujete veškeré podmínky pro elektronické podepisování, které vyžaduje Sberbank a.s.

Proč potřebujeme mít na certifikátu uvedené informace jméno, příjmení, název organizace?

Abychom zajistili maximální bezpečnost aplikace a měli od Vás kvalifikovaně elektronicky podepsané potřebné elektronické dokumenty. Kvalifikovaný certifikát vytváří na elektronickém dokumentu elektronický podpis, kterým se prokazuje, kdo daný elektronický dokument skutečně elektronicky podepsal. Uvedené informace tak slouží pro potřeby ověření Vašeho elektronického podpisu, který u daného elektronického dokumentu zajišťuje jeho důvěryhodnost a integritu. Jedná se o jediný legislativně podporovaný nástroj, kterým lze bezpečně a on-line uzavřít potřebné smlouvy anebo podepsat jiné elektronické dokumenty bez nutné osobní návštěvy a fyzického podpisu listinných dokumentů.

Jakým způsobem zjistím, zda mám vhodný certifikát pro komunikaci se Sberbank a.s.?

 • Víte co je aplikace iSignum pro komunikaci s Českou poštou nebo aplikace SecureStore pro komunikaci s První certifikační autoritou a.s.? Pokud Vám to nic neříká, je zřejmé, že používáte k podepisováním dokumentů zaručený podpis, což není dostatečná úroveň digitálního podpisu pro komunikaci se Sberbank a.s.
 • Máte kvalifikovaný podpis, ale nejste si jisti, zda obsahuje správné informace? Přes vlastnosti certifikátu (podpisu) si ověřte, zda máte správně uvedené informace u položky: jméno, příjmení, organizace. Pokud s danou identifikací potřebujete pomoci, stačí zaslat .pdf dokument podepsaný Vaším elektronickým podpisem a kontaktovat Vašeho osobního bankéře.

Způsob zřízení kvalifikovaného podpisu

 • Kvalifikovaný podpis si můžete zřídit u certifikačních autorit. V ČR ideálně u První certifikační autority, a.s. (I.CA) nebo PostSignum (Česká pošta).
 • Sberbank a.s. v tomto směru spolupracuje s První certifikační autoritou. Z důvodu maximálního klientského komfortu doporučujeme navštěvovat jejich pobočky. Na pobočky I.CA - Pobočky s HW je ideálně vhodné přijít s Formulářem klienta Sberbank CZ, a.s. (sekce ke stažení) a všemi příslušnými dokumenty uvedenými v tomto formuláři. Vše s Vámi vyřídí Operátor I.CA na jejich pobočkách. Více informací naleznete v sekci – Získání certifikátu osobně.
 • Zřízení kvalifikovaného podpisu u PostSignum. Postupujte dle instrukcí na stránkách České pošty.

Nemám čas navštěvovat pobočky První certifikační autority a.s. k vystavení kvalifikovaného podpisu, nicméně mám zájem o službu eSign

Pokud nemáte čas dostavit se na pobočky První certifikační autority, a.s., je možné se v tomto směru domluvit s Vašim osobním bankéřem Sberbank a.s. a on Vám zajistí, že pracovník I.CA dorazí za Vámi do kanceláře. (služba je zpoplatněna)

Mohu využít eSign, elektronické podepisování smluv, když jsem osoba zplnomocněná k jednání za firmu?

Ano, můžete. V rámci zřizování kvalifikovaného podpisu předložte na pobočce První certifikační autority, a.s. úředně ověřenou plnou moc pro zastupování společnosti, není-li žadatel v zaměstnaneckém poměru k dané společnosti (viz. výše - Získání certifikátu osobně - Krok 2) . Na základě předložení OP, ŘP (sekundárního dokladu) a dokumentu k zastupování společnosti Vám První certifikační autorita, a.s. vydá kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Následně stačí se Sberbank a.s. uzavřít Smlouvu o uzavírání smluvní dokumentace s použitím elektronického podpisu v aplikaci eSign a můžete službu plně využívat.

Elektronické podepisování smluv, kvalifikovaný podpis – kolik společností mohu jedním kvalifikovaným podpisem zastupovat?

 • V rámci kvalifikovaných podpisů můžeme vždy zastupovat pouze jednu společnost.
 • Na kvalifikovaný prostředek od První certifikační autority, a.s. Starcos 3.5 lze nahrát 1 kvalifikovaný podpis.
 • Na kvalifikovaný prostředek od První certifikační autority, a.s. Starcos 3.7 lze nahrát 1-2 kvalifikované podpisy (tedy lze zastupovat 1-2 společnosti).
 • Sberbank a.s. v tomto směru podporuje:
  • Pro Windows OS – verze StarCos 3.5 i verze StarCos 3.7.
  • Pro MacOS – verze StarCos 3.5.

Mohu využít eSign jako starosta obce/města?

Ano, můžete. V rámci zřizování kvalifikovaného podpisu předložte na pobočce První certifikační autority, a.s. Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva. Na základě předložení OP, ŘP (sekundárního dokladu) a dokumentu Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Vám První certifikační autorita, a.s. vydá kvalifikovaný podpis. Následně stačí se Sberbank a.s. uzavřít Smlouvu o uzavírání smluvní dokumentace s použitím elektronického podpisu v aplikaci eSign a můžete službu plně využívat.