Auto asistence a Concierge

Asistenční služba AUTO ASISTENCE

Pojištění asistenčních služeb AUTO ASISTENCE zajišťuje nepřetržitou pomoc v případě nehody či poruchy Vašeho automobilu, můžete se tak spolehnout na odstranění příčin nepojízdnosti vozidla, odtah v rámci ČR i ze zahraničí zpět do ČR, či zapůjčení náhradního vozidla. Pojištění se vztahuje pouze na vozidla registrovaná na území České republiky s počtem nejvýše 9 míst k přepravě osob a nejvyšší povolenou hmotností 3 500 kg.

 • NONSTOP provoz po celé Evropě, volejte: +420 221 586 729
 • Celkový limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost je 25 000 Kč.

Asistenční služby jsou poskytovány v případě nepojízdnosti vozidla z důvodu:

 • nehody či poruchy
 • defektu pneumatiky
 • uživatelského incidentu (např. záměny paliva, zabouchnutí klíčů)
 • krádeže či vandalismu

Asistenční služby spočívají zejména v:

 • Pojištění pro případ vzniku trvalých následků úrazu
 • Pojištění zpoždění zavazadel v průběhu letecké přepravy
 • Pojištění právní pomoci a kauce
 • Pojištění zrušení cesty

Asistenční služba CONCIERGE

Požadavky na poskytnutí asistenčních služeb CONCIERGE je nutné směřovat na telefonické středisko asistenční centrály: (+420) 221 586 729.

Na základě požadavku pojištěného zajistí asistenční centrála následující služby:

Kulturní informace

 • vyhledání a předání informací o kulturních či sportovních akcích v lokalitě či poblíž lokality definované pojištěným (celosvětově)
 • vyhledání a předání kontaktů kulturních, zábavních a sportovních středisek vč. informací o jejich programu případně akcích, která tato střediska pořádají (celosvětově)
 • vyhledání a předání informací o v budoucnu plánovaných kulturních, sportovních či zábavných akcích dle požadavku pojištěného (celosvětově)

Rezervační služby

 • Vyhledání příslušného leteckého, vlakového, autobusového či jiného spojení v požadované destinaci, případně zajištění rezervace požadovaného spoje včetně úhrady z karty pojištěného. Poskytování této služby se vztahuje pouze na pravidelné letecké a jiné dopravní spoje.
 • Vyhledání a předání kontaktů na společnosti poskytující služby zapůjčení vozidel, případně přepravní služby. Dále případné zajištění zapůjčení vozidla na požadovanou dobu a jiné dopravní služby včetně úhrady z karty držitele.

Možnosti kontaktování