Podílové fondy

FÉR Spoření se sazbou 3,7 % jako bonus

Výhody pro Vás

 • Pravidelné investování již od 500 Kč měsíčně
 • Široké rozložení portfolia
 • Výběr z mnoha fondů uznávaných správců NN Investment Partners a Generali Investments
 • Poplatky spojené s poskytnutím této služby naleznete v našem sazebníku
 • Podrobnější informace o cenových podmínkách Vám rádi sdělí naši poradci

Podrobné informace o produktu

Podílové fondy představují nástroj kolektivního investování. Hlavním principem fondového investování je svěření prostředků profesionálnímu správci za účelem jeho obhospodařování.

Akční nabídka - FÉR Spoření se sazbou 3,7 % p.a. jako bonus k investici!

 • Produkt je určen primárně klientům, kteří u nás využívají spořicí účet a nemají ještě zkušenosti s investováním do podílových fondů.
 • Možnost získat bonusové úročení na spořicím účtu získá každý klient, který jednorázově zainvestuje do podílových fondů minimálně 300 000 Kč.
 • Po podpisu dohody o zvýhodnění a založení nového produktu FÉR Spoření - BONUS K INVESTICI v systému získá klient na dobu 1 roku od sjednání sazbu 3,7 % p. a. na částku do 500 tisíc Kč, pro částky nad 500 tisíc bude sazba 0,01%.
 • Produkt je k dispozici pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele, právnické osoby

Proč investovat právě do fondů?

Potenciál vyšších výnosů

 • Podílové fondy nabízejí možnost zhodnotit Vaše peníze lépe než klasické spořicí nástroje typu spořicí účet či termínovaný vklad.

Jednoduchost

 • Podílové fondy jsou oblíbeným investičním řešením pro klienty, kteří hledají způsob uložení a zhodnocení peněz, ale nemají dostatek znalostí, zkušeností či času věnovat se detailně kapitálovému trhu. Investovat lze jednorázově od 30 000 Kč, pravidelně už od 500 Kč.

Profesionalita

 • Ve fondu jsou totiž investice spravovány profesionálním správcem, který má rozsáhlé analytické zázemí a přístup k odborným informacím, které umí vyhodnocovat a používat v praxi.

Flexibilita

 • Investice není nijak časově vázaná a v případě potřeby můžete jakoukoli část zdarma vybrat.

Diverzifikace

 • Jeden fond má v sobě obvykle desítky různých investic – tím se výrazně snižuje tržní riziko. Pokud tržní hodnota jednoho aktiva ve fondu výrazně klesá, celkovou hodnotu fondu to ovlivní jen minimálně.

Široká nabídka

 • V nabídce Sberbank CZ, a.s. lze vybírat od velmi konzervativních fondů zaměřených na dluhopisy, přes smíšené fondy s různým poměrem akciové složky až k dynamickým čistě akciovým fondům.

Zajímavé regiony i odvětví

 • Získáte tak možnost podílet se na úspěchu ekonomik nejen globálně vyspělých oblastí, ale i rozvíjejících se regionů či rozmanitých sektorů, jako je např. farmacie, IT sektor, finančnictví, nemovitosti nebo komodity.

Využijte možnost Pravidelných investic

Jedná se o dlouhodobé investování stále stejné částky v pravidelných intervalech. Pravidelné investování může sloužit jak k budování finanční rezervy do budoucna, tak jako nástroj pro snížení investičního rizika. Podílové fondy tak mohou nabídnout zajímavé výnosy v delším období s nižším rizikem kolísání hodnoty investice. A není nutné vkládat závratné částky, investovat můžete už od 500 korun měsíčně. Podrobnosti Vám rádi sdělí naši investiční bankéři na pobočce, více najdete také na webových stránkách NN Investment Partners a Generali Investments.

Sberbank CZ, a.s. na trhu působí již řadu let jako distributor fondů NN Investment Partners a Generali Investments CEE investiční společnost a. s.

Nabídku Sberbank CZ, a.s. tvoří rozsáhlá skupina podílových fondů předních světových správců NN Investment Partners a Generali Investments CEE. Fondy v naší nabídce pokrývají možnost investice v CZK, EUR a USD.

Na tento produkt se vztahují ustanovení o vyšší ochraně klienta dle směrnice Evropské unie č. 2004/39/EC „Směrnice o trzích s finančními nástroji" (The Market in Financial Instruments Directive) - MiFID II.


Název Podrobné informace
NN Fondy Podrobné informace o aktuálních cenách a výkonnosti NN fondů jsou uváděny v tabulce fondů na webových stránkách NN Investment Partners
Generali Fondy Podrobné informace o aktuálních cenách a výkonnosti Generali fondů jsou uváděny v tabulce fondů na webových stránkách Generali Investments.

Možnosti kontaktování